Odobren nam je Interreg projekt CRO-SI-SAFE!

25.04.2022.

Zagorska razvojna agencija u suradnji s partnerima Krapinsko-zagorskom županijom, Razvojnom agencijom Sotla i Občinom Rogatec dobila je Obavijest o odobrenju projekta CRO-SI-SAFE koji je prijavljen u okviru Programa suradnje Interreg V-A Slovenija-Hrvatska 2014.-2020.

rnrn

Glavni cilj projekta je unaprjeđenje prekograničnog partnerstva hitnih spasilačkih službi uspostavom zajedničkog protokola prekogranične suradnje CRO-SI-SAFE tima radi unaprjeđenja sustava civilne zaštite te povećanja otpornosti na nepogode i nesreće na području Krapinsko-zagorske županije i Savinjske regije. Projektom se izravno doprinosi jačanju prekograničnih kapaciteta te pružanju prekograničnih javnih usluga hitnih spasilačkih službi usmjerenih na ruralna područja.

rnrn

Ključni rezultati projekta bit će uspostava prekograničnog CRO-SI-SAFE tima i definiranje zajedničkog protokola suradnje te dodatno razvijene vještine i znanja te kompetencije tima. S obzirom da će CRO-SI-SAFE tim biti oformljen dionicima iz sektora civilne i zdravstvene zaštite te da će se projektom izraditi zajednički protokol suradnje tima, provođenje projektnih aktivnosti rezultirat će povećanjem razine kvalitete suradnje u uslugama zdravstva i sigurnosti, s naglaskom na sigurnost u slučaju nepogoda ili masovnih nesreća, unutar projektnog područja.

rnrn

S druge strane, aktivnosti osvještavanja i edukacije šire javnosti rezultirat će povećanjem znanja lokalnog stanovništva o pravilnim reakcijama i načinima postupanja tijekom i nakon masovnih nesreća. S obzirom da su dijelovi projektnog područja tipični ruralni prostori koje karakterizira nešto veća razina izoliranosti, edukacijskim aktivnostima će se, između ostalog, nastojati povećati razina educiranosti i osviještenosti djece i mladih, žena u ruralnim prostorima, izoliranijih starijih osoba i ostalih ranjivih skupina stanovništva. Projektom će se također opremiti po jedna iskustvena soba za simulaciju masovnih nesreća u Krapinsko-zagorskoj županiji i Savinjskoj regiji (ukupno dvije), a bit će u funkciji unaprjeđenja pripremljenosti s jedne strane, djelatnika hitnih službi, te druge, šire javnosti tijekom i nakon masovnih nesreća te unapređenja njihovih vještina i kompetencija u pružanju predviđenih prekograničnih usluga.

rnrn

Projektni tim trenutno u suradnji sa Zajedničkim tajništvom Programa aktivno surađuje na rješavanju administrativnih detalja, a potpisivanje ugovora očekuje se do kraja svibnja, nakon čega će i službeno početi provedba projekta. Čestitamo cijelom timu za pripremu, a posebno našoj Tanji! 

rn

Najnovije vijesti

NOVOSTI
Obavijest prijaviteljima o povećanju alokacije Poziva „Pilot projekt razvoja zelene infrastrukture i/ili kružnog gospodarenja prostorom zgradama“

Saznaj više >

NOVOSTI
Objavljeni novi odgovori na pitanja u vezi natječaja za nerazvrstane ceste iz intervencije 73.13.

Saznaj više >

NOVOSTI
Uključite se u konzultacije za druge izmjene Strateškog plana ZPP-a RH 2023.-2027.

Saznaj više >

Skip to content