Proces programiranja OP Konkurentnost i kohezija i Integriranog teritorijalnog programa 2021. – 2027. završava prije ljeta

20.05.2022.

Za financijsko razdoblje Europske unije 2021. – 2027. u Republici Hrvatskoj utvrđeni su sljedeći operativni programi vezani za Kohezijsku politiku, a koji su u nadležnosti Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije:

rnrn

    rn

  • 1. Program Konkurentnost i kohezija 2021.-2027. (čiji će se EU dio financirati iz Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda)
  • rn

  • 2. Integrirani teritorijalni program 2021. – 2027. (čiji će se EU dio financirati iz Europskog fonda za regionalni razvoj i Fonda za pravednu tranziciju).
  • rn

rnrn

 
rnZavršetak procesa programiranja očekujemo prije ljeta, a sve kako bi dokumenti bili odobreni na jesen i kako bismo krenuli s pozivima i provedbom projekata iz navedenih operativnih programa kroz koja su nam dostupna EU sredstva u iznosu od 50,1 milijardu kuna, od čega je 38,6 milijardi kuna predviđeno za financiranje u programu Konkurentnost i kohezija 2021. – 2027., dok je 11,5 milijardi kuna namijenjeno za financiranje Integriranog teritorijalnog programa 2021. – 2027.
rn 
rnNacrti programskih dokumenata izrađeni su tijekom četiri ciklusa kao rezultat rada radnih skupina osnovanih za potrebe izrade programskih dokumenata u financijskom razdoblju Europske unije 2021. – 2027. Proces programiranja bio je participativan – poštujući načelo partnerstva, koje se temelji na pristupu višerazinskog upravljanja, osnovane su radne skupine u koje je uključeno 800 dionika koje su činili predstavnici nacionalne te regionalne i lokalne razine, kao i predstavnici gospodarskih i socijalnih partnera, civilnog društva, akademske i znanstvene zajednice. Također, održani su i brojni javni događaji u svrhu informiranja javnosti, kao i brojni bilateralni i multilateralni sektorski te tematski sastanci.
rn 
rnProgram Konkurentnost i kohezija 2021. – 2027. predstavlja kontinuitet u odnosu na aktualno financijsko razdoblje te objedinjuje dosadašnja iskustva i znanja u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., s time da je ojačan teritorijalni segment novog nacrta programa.  Integrirani teritorijalni program 2021. – 2027. predstavlja pak novost i iskorak s obzirom da u odnosu na razdoblje 2014. – 2020. proširuje obuhvat ciljanog djelovanja EU sredstava na slabije razvijena područja, područja s razvojnim izazovima poput otoka te proširuje područja urbanih područja kako bi se omogućio ravnomjeran razvoj Hrvatske.
rn 
rnRepublika Hrvatska je dakle pri kraju složenog procesa programiranja koji će nam omogućiti korištenje sredstava ih ovih dvaju operativnih programa kojima je cilj ojačati gospodarstvo, poduprijeti digitalnu i zelenu tranziciju, digitalizirati javnu upravu, poboljšati povezanost i mobilnost u cijeloj RH i ojačati kvalitetu života stanovništva.

rnrn

Detaljne informacije potražite na:https://razvoj.gov.hr/vijesti/4966

rn

Najnovije vijesti

NOVOSTI
Obavijest prijaviteljima o povećanju alokacije Poziva „Pilot projekt razvoja zelene infrastrukture i/ili kružnog gospodarenja prostorom zgradama“

Saznaj više >

NOVOSTI
Objavljeni novi odgovori na pitanja u vezi natječaja za nerazvrstane ceste iz intervencije 73.13.

Saznaj više >

NOVOSTI
Uključite se u konzultacije za druge izmjene Strateškog plana ZPP-a RH 2023.-2027.

Saznaj više >

Skip to content