Poziv na javno savjetovanje za evaluaciju potpore zapošljavanju mladih pružene u okviru Inicijative za zapošljavanje mladih i Europskog socijalnog fonda

12.06.2019.

Glavna uprava za zapošljavanje, socijalna pitanja i uključivanje (DG EMPL) Europske komisije provodi evaluaciju potpore zapošljavanju mladih pružene u okviru Inicijative za zapošljavanje mladih i Europskog socijalnog fonda.

rnrn

Svrha provedbe ove evaluacije je procijeniti jesu li mladi kojima je pomoć najviše potrebna na odgovarajući način obuhvaćeni aktivnostima, kakva je bila kvaliteta ponuda za zapošljavanje i osposobljavanje te koja je vrsta potpore bila najučinkovitija.

rnrn

U okviru provedbe navedene evaluacije, Europska komisija je 24. svibnja 2019. godine pokrenula javno savjetovanje koje će trajati 12 tjedana, točnije do 16. kolovoza 2019. godine.

rnrn

Cilj savjetovanja je dobiti mišljenje građana i dionika o aktivnostima koje je EU financirala i provela od 2014. godine, a u svrhu osnaživanja i poboljšanja zapošljavanja mladih. S obzirom na navedeno, Europska komisija poziva sve građane i organizacije da sudjeluju u ovom savjetovanju.

rnrn

Poseban naglasak se stavlja na sudjelovanje sljedećih dionika:
rn• mladih, posebice onih koji nisu zaposleni, ne obrazuju se niti se osposobljavaju (NEET), neovisno o tome jesu li primili potporu iz Europskog socijalnog fonda ili Inicijative za zapošljavanje mladih,
rn• organizacija uključenih u upravljanje operativnim programima Europskog socijalnog fonda i Inicijative za zapošljavanje mladih kao što su upravljačka/posrednička tijela te socijalni i drugi partneri,
rn• organizacija uključenih u provedbu mjera Europskog socijalnog fonda i Inicijative za zapošljavanje mladih kao korisnici ili projektni partneri kao što su javna tijela, OCD-ovi i JL(R)S, ali i
rn• drugih organizacija koje predstavljaju mlade, s njima rade, ili su aktivne na razini EU-a/nacionalnoj/lokalnoj razini u području potpora zapošljavanju i aktivnih politika tržišta rada.

rnrn

Na sljedećoj poveznici svi zainteresirani mogu ispuniti upitnik te pronaći detaljnije informacije o evaluaciji i javnom savjetovanju: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-3876690/public-consultation_hr

rnrn

    rn

rn

Najnovije vijesti

NOVOSTI
Obavijest prijaviteljima o povećanju alokacije Poziva „Pilot projekt razvoja zelene infrastrukture i/ili kružnog gospodarenja prostorom zgradama“

Saznaj više >

NOVOSTI
Objavljeni novi odgovori na pitanja u vezi natječaja za nerazvrstane ceste iz intervencije 73.13.

Saznaj više >

NOVOSTI
Uključite se u konzultacije za druge izmjene Strateškog plana ZPP-a RH 2023.-2027.

Saznaj više >

Skip to content