Županijska skupština donijela Odluku o pokretanju postupka izrade Plana razvoja Krapinsko-zagorske županije za period 2021.- 2027. godine

15.07.2019.

Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske stupio je na snagu 20.12.2017.godine i njime je uređen sustav strateškog planiranja Republike Hrvatske koji sadrži pripremu, izradu, provedbu, izvješćivanje, praćenje provedbe i učinaka te vrednovanje akata strateškog planiranja za oblikovanje i provedbu javnih politika koje sukladno svojim nadležnostima izrađuju, donose i provode javna tijela.

rnrn

Zakonom je definirana obveza jedinice područne (regionalne) samouprave izrada srednjoročnog akta strateškog planiranja – plana razvoja jedinice područne (regionalne) samouprave.

rnrn

Na prošlotjednoj sjednici Županijske skupštine održane dana 08. srpnja 2019. godine donesena je Odluka o pokretanju postupka izrade Plana razvoja Krapinsko-zagorske županije za period 2021.-2027. godine.

rnrn

Plan razvoja jedinice područne (regionalne) samouprave je srednjoročni akt strateškog planiranja od značaja za jedinicu područne (regionalne) samouprave kojim se definiraju posebni ciljevi za provedbu strateških ciljeva iz dugoročnih akata strateškog planiranja.

rnrn

Sukladno članku 52. Zakona, novi planovi razvoja za razdoblje od 2021.-2027. moraju se donijeti 6 mjeseci prije isteka važenja planskih dokumenata politike regionalnog razvoja iz članaka 13. i 15. Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 147/14,NN 123/17, NN 118/2018 ) odnosno do kraja lipnja 2020.

rn

Najnovije vijesti

NOVOSTI
OTVORENE PRIJAVE ZA OVOGODIŠNJI GIRLS CODE CAMP!

Saznaj više >

NOVOSTI
Zatvaranje Pilot projekta Javnog poziva jedinicama lokalne samouprave za sufinanciranje provedbe edukativnih, kulturnih i sportskih aktivnosti djece predškolske dobi i djece od I. do IV. razreda osnovne škole

Saznaj više >

NOVOSTI
Hrvatska je najuspješnija država u EU u provedbi fonda EU sljedeće generacije

Saznaj više >

Skip to content