Javno savjetovanje o Connecting Europe Facility – CEF2

18.07.2019.

U svrhu koordinacije aktivnosti Nadležnog ureda za širokopojasnost (eng. Broadband Competence Office) pozivamo Vas da se uključite u javne konzultacije vezane za izradu radnih programa na temelju Uredbe o uspostavljanju Instrumenta za povezivanje Europe za razdoblje 2021-2027 (Connecting Europe Facility – CEF2) čija je primjena predviđena od 1. siječnja 2021.

rnrn

Uredba o uspostavljanju Instrumenta za povezivanje Europe za razdoblje 2021-2027 (CEF2) je EU instrument za financiranje rasta, kompetitivnosti i zapošljavanja putem ulaganja u ciljanu infrastrukturu na europskoj razini. CEF2 promiče sinergiju prometnog, energetskog i digitalnog sektora.

rnrn

Za digitalni sektor predviđen je budžet od 3 milijarde EUR-a bespovratnih sredstava namijenjenih svim zemljama članicama EU. “CEF2 Digital“ fokusirat će se na projekte kojima se doprinosi strateškim ciljevima određenim strategijom Gigabitnog društva 2025. „CEF2 Digital“ za cilj ima financiranje postavljanja 5G koridora uzduž glavnih transportnih pravaca, projekte koji će omogućiti Gigabitnu povezivost glavnim socioekonomskim pokretačima kao što su gospodarske zone, bolnice, škole i dr.  Kroz CEF2 dalje će se podupirati visoko kvalitetna povezivost za lokalne zajednice kao nastavak programa WiFi4EU te pokrivenost kućanstava elektroničkim komunikacijskim mrežama vrlo velikog kapaciteta. CEF2 komplementaran je sa strukturnim fondovima i programom InvestEU.

rnrn

Europska komisija od 3. srpnja provodi javne konzultacije kako bi svi relevantni dionici mogli doprinijeti planiranju i pripremi implementacije CEF Uredbe, a osobito kako bi se prikupile informacije o potrebama i prioritetima država članica na temelju kojih bi se izradili konkretni radni programi čija bi realizacija trebala započeti 2021. 

rnrn

Stoga vas  pozivamo da sudjelujete u javnim konzultacijama Europske komisije koje su dostupne na: poveznici.

rnrn

Sa svim prijedlozima i sugestijama na ovu temu, možete  izravno kontaktirati i HAKOM-eufondovi@hakom.hr.

rn

Najnovije vijesti

NOVOSTI
Odabrani dječji vrtići, osnovne i srednje škole te centri za odgoj i obrazovanje za izvođenje programa Ruksak (pun) kulture u 2024. godini

Saznaj više >

NOVOSTI
Plan savjetovanja Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU s javnošću za 2024. godinu.

Saznaj više >

NOVOSTI
Obavijest prijaviteljima o povećanju alokacije Poziva „Pilot projekt razvoja zelene infrastrukture i/ili kružnog gospodarenja prostorom zgradama“

Saznaj više >

Skip to content