Odluka o utvrđivanju normativa prostora građevina osnovnih škola

03.01.2023.

REPUBLIKA HRVATSKA
rnMINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
rnmzo.gov.hr
rn
rnKLASA: 404-02/22-01/00207
rnURBROJ: 533-02-22-0001
rnZagreb, 30. prosinca 2022. 
rn
rn
rnNa temelju članka 52. Zakona o sustavu državne uprave (Narodne novine, broj 66/19.) ministar znanosti i obrazovanja prof. dr. sc. Radovan Fuchs donosi  
rn 

rnrn

                                                                       O D L U K U
rn                                         o utvrđivanju normativa prostora građevina osnovnih škola

rnrn

 

rnrn

I.
rnOvom Odlukom utvrđuju se normativi prostora građevina osnovnih škola koji se primjenjuju na projekte izgradnje novih građevina i rekonstrukcije postojećih građevina.
rn 

rnrn

II.
rnNa projekte izgradnje novih građevina i rekonstrukcije postojećih građevina osnovnih škola primjenjuju se Normativi dimenzioniranja prostora osnovnih škola u Republici Hrvatskoj 2022  koji čine sastavni dio ove Odluke.
rn 

rnrn

III.
rnOsnivač je dužan ishoditi suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja da je idejno rješenje zahvata u prostoru za osnovne škole u skladu sa Normativima iz točke II. ove Odluke uzimajući u obzir demografska kretanja i optimizaciju veličine razrednih odjela.
rn 

rnrn

IV.
rnStavlja se van snage Odluka o utvrđivanju normativa prostora i opreme građevina škola, građevina školskih sportskih dvorana i školskih vanjskih igrališta (KLASA: 404-03/13-01/00024, URBROJ: 533-18-13-0001 od 18. travnja 2013. godine) u dijelu koji se odnosi na projekte izgradnje novih građevina i rekonstrukcije postojećih građevina osnovnih škola, osim odredaba točaka IX. i X. kojima su utvrđeni normativi opreme osnovnih škola.
rn 
rn 

rnrn

V.
rnOva Odluka stupa na snagu danom donošenja.
rn
rn
rnMINISTAR
rnprof. dr. sc. Radovan Fuchs
rn 

rn

Najnovije vijesti

NOVOSTI
Odabrani dječji vrtići, osnovne i srednje škole te centri za odgoj i obrazovanje za izvođenje programa Ruksak (pun) kulture u 2024. godini

Saznaj više >

NOVOSTI
Plan savjetovanja Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU s javnošću za 2024. godinu.

Saznaj više >

NOVOSTI
Obavijest prijaviteljima o povećanju alokacije Poziva „Pilot projekt razvoja zelene infrastrukture i/ili kružnog gospodarenja prostorom zgradama“

Saznaj više >

Skip to content