Godišnje izvješće Zagorske razvojne agencije

30.01.2023.

Na konfereciji za medije u ponedjeljak 30. siječnja 2023. u Krapini, ravnateljica Zagorske razvojne agencije Karolina Barilar prezentirala je najvažnije događaje u prošloj godini koji su obilježili rad agencije te se osvrnula na planove za 2023. godinu.

rnrn

Protekle smo godine pripremili 145 projekata ukupne vrijednosti 56 milijuna eura, a trenutno pratimo realizaciju 133 projekta vrijednih 63 milijuna eura. Uz praćenje provedbe Plana razvoja Krapinsko-zagorske županije, ZARA je izradila i Master plan gospodarskog razvoja, Strategiju razvoja civilnog društva te Strategiju digitalne transformacije, a kontinuirano sudjeluje i u izradi drugih dokumenata vezanih uz Županiju, poput Urbane aglomeracije Zagreb, te je nositelj/partner na tri projekta: BAIF, koji je završen prošle godine, CRO SI SAFE i ZEZ 2.

rnrn

– Intenzivno radimo na tome da budemo prepoznatljivi partneri tijelima javne vlasti s područja naše županije s kojima intenzivno radimo i kojima pomažemo u realizaciji njihovih ideja i poduhvata na njihovom području. Kao i svake godine to pokušavamo ostvariti kroz tri područja rada – priprema i provedba razvojnih projekata, strateško planiranje, a nastojimo ulagati resurse u to da sami budemo što izvrsniji kao djelatnici i stručne osobe. Usvojili smo Plan razvoja KZŽ koji je krovni strateški dokument na području naše županije te pratimo njegovu provedbu i samim time smo uočili potrebe za doradom tog dokumenta te će kroz 2023. godinu biti provođene i aktivnosti na usklađenju našeg najvažnijeg strateškog dokumenta s novom zakonskom regulativom te s uočenim potrebama. Izrađen je i dokument Masterplana gospodarskog razvoja, koji će dati dodatne smjernice u gospodarskom dijelu te očekujemo da će potaknuti i druga ulaganja i druge aktivnosti. Isti će biti ove godine predložen Županijskoj skupštini za usvajanje. Izrađena je Strategija razvoja civilnog društva, čiju ćemo provedbu pratiti tijekom 2023. godine. Praćena je Strategija razvoja ljudskih potencijala kao i Strategija digitalne transformacije KZŽ. Osim navedenih dokumenata, Agencija sudjeluje i u izradi drugih dokumenata koji se indirektno tiču naše županije, kao što je Strategija urbane aglomeracije Zagreb, čiji su sastavni dio 7 JLS, koja je podloga da bi te jedinice mogle koristiti buduća sredstva ITU mehanizma grada Zagreba. Sudjelujemo u izradi strategije urbanog područja grada Krapine koji je detaktiran u ITU središte – navela je ravnateljica. ZARA koordinira provedbu provedbenog programa KZŽ, članica je Mreže razvojnih agencija Europe i koordinira provedbu Razvojnog sporazuma Sjever zajedno s ostalim razvojnim agencijama.

rnrn

"Naše agencije su izrazito organizirane i imaju kvalitetne ljude, a sa znanjem koje posjeduju, očekujem da će u idućih nekoliko godina broj projekata rasti" rekao je župan Željko Kolar dodavši da je ZARA elitna jedinica kojoj najveći projekti tek predstoje. 

rn

Najnovije vijesti

NOVOSTI
Obavijest prijaviteljima o povećanju alokacije Poziva „Pilot projekt razvoja zelene infrastrukture i/ili kružnog gospodarenja prostorom zgradama“

Saznaj više >

NOVOSTI
Objavljeni novi odgovori na pitanja u vezi natječaja za nerazvrstane ceste iz intervencije 73.13.

Saznaj više >

NOVOSTI
Uključite se u konzultacije za druge izmjene Strateškog plana ZPP-a RH 2023.-2027.

Saznaj više >

Skip to content