OBAVIJEST O III. IZMJENI POZIVA na dostavu projektnih prijedloga “Obnova javne kulturne infrastrukture”

14.03.2024.

Predložene su tehničke izmjene Poziva objavljenog 6. prosinca 2023. slijedom pitanja postavljenih na Poziv putem elektroničke pošte te manje sadržajne izmjene. Izmjene, između ostalog uključuju produženje datuma početka zaprimanja projektnih prijedloga na 2. travnja 2024. u 9.00 sati.

Mijenjaju se i/ili dopunjuju pojedine odredbe u sljedećim dijelovima dokumentacije Poziva:

➢ Upute za prijavitelje

o 1. Opće informacije

✓ Razdoblje trajanja Poziva

➢ Obrazac sažetka poziva

✓ Administrativni podaci

➢ Kriteriji za ocjenjivanje kvalitete

o 6. Promicanje održivog razvoja i doprinos zelenoj tranziciji

✓ 6.7. Trajnost opreme te mogućnost nadogradnje/oporavka

➢ Prilog 4. Obrazac za ocjenjivanje kvalitete

o 6. Promicanje održivog razvoja i doprinos zelenoj tranziciji
✓ 6.7. Trajnost opreme te mogućnost nadogradnje/oporavka

➢ Obrazac 1. Izjava prijavitelja
o Povelja Europske unije o temeljnim pravima
o Konvencija Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom (UNCRPD) u skladu s Odlukom Vijeća 2010/48/EZ

Više detalja dostupno je OVDJE.

Najnovije vijesti

NOVOSTI
Obavijest prijaviteljima o povećanju alokacije Poziva „Pilot projekt razvoja zelene infrastrukture i/ili kružnog gospodarenja prostorom zgradama“

Saznaj više >

NOVOSTI
Objavljeni novi odgovori na pitanja u vezi natječaja za nerazvrstane ceste iz intervencije 73.13.

Saznaj više >

NOVOSTI
Uključite se u konzultacije za druge izmjene Strateškog plana ZPP-a RH 2023.-2027.

Saznaj više >

Skip to content