Izrađene dopune Smjernica za izradu Strategija zelene urbane obnove 2.0

12.06.2024.

Smjernice su izrađene u svrhu osiguravanja ujednačenog pristupa u izradi strateških podloga, planiranju i provedbi zelene urbane obnove koja je usmjerena na održivost, otpornost i poboljšanje kvalitete života u urbanim područjima.

Smjernice su namijenjene jedinicama lokalne samouprave i Gradu Zagrebu, donositeljima odluka i stručnjacima koji su upoznati sa procesima analize prostora, mapiranja i upravljanja prostornim podacima, a iste pružaju okvir i alate za izradu strateških podloga koje će doprinijeti, između ostaloga, razvoju zelene urbane infrastrukture i kružnog gospodarenja prostorom i zgradama.

Prema navedenim Smjernicama nužno je analizirati osnovna obilježja područja obuhvata i dostupne podatke, zatim identificirati razvojne potrebe i potencijale te srednjoročnu viziju razvoja. Nadalje, potrebno je izraditi SWOT analizu kao i definirati strateški okvir sa aktivnostima/projektima koji doprinose zelenoj urbanoj obnovi.

Ovim Smjernicama ne mijenjaju se uvjeti ni kriteriji Poziva „Pilot projekt razvoja zelene infrastrukture i/ili kružnog gospodarenja prostorom zgradama“, kod Poziva: NPOO.C6.1.R5.02 i  Poziva „Izrada strategija zelene urbane obnove“, kod Poziva: NPOO.C6.1.R5.01, odnosno predmetne Smjernice nisu obavezne prilikom izrade strateških podloga već su preporuka u razvoju projekata zelene urbane obnove.

Smjernice za izradu Strategija zelene urbane obnove 2.0.

Više informacija pogledajte OVDJE.

Najnovije vijesti

NOVOSTI
Odluka o raspodjeli financijskih sredstava za sufinanciranje provedbe edukativnih, kulturnih i sportskih aktivnosti djece predškolske dobi i djece od I. do IV. razreda osnovne škole

Saznaj više >

NOVOSTI
Europski tjedan regija i gradova 2024. održat će se od 7. do 10. listopada

Saznaj više >

NOVOSTI
Odluka o odabiru projekta temeljem Javnog poziva za dodjelu bespovratnih sredstava za razvoj javne turističke infrastrukture u 2024. godini

Saznaj više >

Skip to content