Promicanje raznolikosti i inkluzije u školama u Europi

17.10.2023.

Najnovije Eurydiceovo pozadinsko izvješće prikazuje postojeće politike i mjere na nacionalnoj razini koje se bave nejednakostima i diskriminacijom. Poseban naglasak je na učenicima za koje je izgledno da će se zateći u nepovoljnom položaju i/ili doživjeti diskriminaciju u školama, uključujući djevojčice i dječake te učenike različitog migrantskog, etničkog i vjerskog podrijetla, LGBTIQ+ učenike i učenike s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama i/ili teškoćama.

Izvješće naglašava postojeće ciljane političke inicijative koje promiču pristup učenika kvalitetnom, uključivom i redovnom obrazovanju. Zaključci pokazuju da, unatoč brojnim naporima za osiguravanjem veće pravednosti i inkluzije u školama, još uvijek postoje brojni izazovi koji se tiču određenih skupina učenika ili područja intervencije.

Kako bi stvorile cjelovito obrazovno okruženje, škole moraju uključiti raznolikost i inkluziju kroz nastavni sadržaj, metode te u svakodnevni školski život, posvećujući pažnju prema individualnim talentima, izazovima i potrebama. Učenici bi u svakom trenutku trebali osjećati podršku te mogućnost da ostvare svoj puni potencijal. Rješavanje predrasuda i promicanje inkluzije od rane dobi može pomoći u sprječavanju diskriminacije, zastrašivanja i nasilja u obrazovanju.

Ovo opisno izvješće pruža usporedni pregled politika i mjera u 39 europskih obrazovnih sustava. Predstavlja brojne primjere zemalja, koji prikazuju neke od najnovijih političkih kretanja te nude pregled trenutnih inicijativa poduzetih diljem Europe.

Izvješće ima sedam poglavlja:

Poglavlje 1 pruža teorijski i na dokazima utemeljen pregled nekih od glavnih izazova povezanih s različitošću i uključivanjem u školama.

Poglavlje 2 predstavlja neke mehanizme koji omogućuju najvišim obrazovnim vlastima praćenje, sprječavanje i rješavanje diskriminacije u školskom obrazovanju.

U 3. poglavlju ocrtavaju se glavni zakoni, strategije ili akcijski planovi na najvišoj razini koji su trenutačno na snazi, a čiji je cilj promicanje raznolikosti i inkluzije u školama.

Četvrto poglavlje razmatra ciljane politike i mjere za olakšavanje pristupa školi i sudjelovanja učenika koji se suočavaju s preprekama.

Poglavlje 5 istražuje uzimaju li se u obzir i kako različitost i inkluzija u školskim kurikulumima i kako se metode ocjenjivanja prilagođavaju potrebama učenika.

Šesto poglavlje ispituje smjernice, politike i mjere na najvišoj razini koje pomažu školama da učenicima pruže ciljano učenje i socijalno-emocionalnu podršku.

Poglavlje 7 istražuje neke od politika i mjera na najvišoj razini koje se odnose na nastavno osoblje i obrazovanje i osposobljavanje nastavnika za poticanje raznolikosti i inkluzije u školama.

Izvješće možete pročitati ovdje.

Najnovije vijesti

NOVOSTI
Odluka o raspodjeli financijskih sredstava za sufinanciranje provedbe edukativnih, kulturnih i sportskih aktivnosti djece predškolske dobi i djece od I. do IV. razreda osnovne škole

Saznaj više >

NOVOSTI
Europski tjedan regija i gradova 2024. održat će se od 7. do 10. listopada

Saznaj više >

NOVOSTI
Odluka o odabiru projekta temeljem Javnog poziva za dodjelu bespovratnih sredstava za razvoj javne turističke infrastrukture u 2024. godini

Saznaj više >

Skip to content