Upute za izradu godišnjeg izvješća o provedbi plana razvoja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Inačica 1.1.)

14.03.2024.

Koordinacijsko tijelo za sustav strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske objavilo je 06. ožujka 2024. ažurirane Upute za izradu godišnjeg izvješća o provedbi plana razvoja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Inačica 1.1.).

 Upute su izrađene radi usklađivanja s izmjenama zakonodavnog okvira sustava strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske i daljnjeg unapređenja procesa izvješćivanja o provedbi srednjoročnih akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja.

 Upute (inačica 1.1.) i tablični predložak za izradu godišnjeg izvješća o provedbi plana razvoja JLP(R)S dostupni su na stranici MRRFEU-a.

 

 

Najnovije vijesti

NOVOSTI
Obavijest prijaviteljima o povećanju alokacije Poziva „Pilot projekt razvoja zelene infrastrukture i/ili kružnog gospodarenja prostorom zgradama“

Saznaj više >

NOVOSTI
Objavljeni novi odgovori na pitanja u vezi natječaja za nerazvrstane ceste iz intervencije 73.13.

Saznaj više >

NOVOSTI
Uključite se u konzultacije za druge izmjene Strateškog plana ZPP-a RH 2023.-2027.

Saznaj više >

Skip to content