Mladi mogu sve – Povjerenjem do posla

Razdoblje provedbe

Od 14.07.2021.
do 14.07.2023.
Nositelj projekta
Institut za razvoj tržišta
Vrijednost
238.709,65 EUR
Fond iz kojeg se financira
Europski socijalni fond
Projekt „Mladi mogu sve“ predstavlja inovativan pristup za uključivanje neaktivnih NEETovaca na tržištu rada temeljen na širokom partnerstvu lokalnih dionika, korištenju iscrpnog iskustva kojeg partneri posjeduju za maksimalno korištenje stručnih i drugih resursa na lokalnoj razini za održivo zapošljavanje marginaliziranih skupina na tržištu rada. Taj inovativni pristup u podršci u zapošljavanju koji je temelj pilot modela obuhvaća cjelokupni proces odabira korisnika, razvoja njihovih kompetencija u skladu s potrebama i mogućnostima na tržištu rada, pružanja sveobuhvatne i individualizirane podrške u traženju posla. Ovakav pristup će demonstrirati važnost lokalnog partnerskog i integriranog djelovanja za aktivaciju na tržištu rada teško zapošljivih skupina, kao što su neaktivne NEET osobe, a što će biti sve izraženiji izazov u budućnosti u Hrvatskoj te će stoga stvoriti podlogu za održivost i daljnju lokalnu podršku ovakvom djelovanju. Mreža NEET centara koji će biti uspostavljeni zajedno s partnerskim djelovanjem organizacija koje će biti uključene u provedbu aktivnosti, uz podršku ostalih aktera na lokalnom tržištu rada stvoriti ključnu podlogu za institucionalnu održivost mreže NEET Centara. Time će se stvoriti podloga za višestruko veći broj obuhvata korisnika na području grada Zagreba i Krapinsko-zagorske županije, koje unatoč svojoj gospodarskoj razvijenosti, ipak ima brojčano najveći broj pripadnika teško zapošljivih skupina, zbog čega je važno uspostaviti takvu mrežu podrške. Cilj projekta je pilotirati ciljani pristup aktivnosti dosega i obrazovanja neaktivnih NEET osoba na području Grada Zagreba i Krapinsko-zagorske županije, u skladu s ciljevima razvoja Urbane aglomeracije Zagreb, a koji će se provesti kroz tri elementa aktivnosti. Ciljane skupine koje se namjeravaju obuhvatiti projektom su osobe u NEET statusu, tj. osobe u dobnoj skupini od 15-29 godina koje ne rade, nisu u sustavu obrazovanja te nisu u sustavu obrazovanja odraslih.

Partneri:

1. Agronomska škola Zagreb
2. Lokalna akcijska grupa Zagorje-Sutla
3. Društvo za psihološku pomoć
4. ODRAZ – Održivi razvoj zajednice
5. Mreža udruga Zagor
6. Grad Zagreb
7. Učilište za poslovno upravljanje
8. Zagorska razvojna agencija
9. Udruga za razvoj „uradi-sam“ kulture – Radiona
10. Krugovi, Centar za edukaciju, savjetovanje i humanitarno djelovanje
11. Zdravstveno učilište Medical – Ustanova za obrazovanje odraslih
12. Pučko učilište Andragog
13. Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Krapina
14. Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Zagreb

Najnoviji projekti

Provedeni
BAIF – NOVI FINANCIJSKI INSTRUMENT ZA ULAGANJE S DRUŠTVENIM UČINKOM
Razdoblje provedbe
01.12.2020.

01.07.2022.
Projekt je uključivao poslovne anđele, institucionalne ulagače i organizacije za poduzetničku potporu u inovativne akcije za razvoj alternativnog tržišta kapitala s ciljem usmjeravanja na ulaganja s društvenim učinkom.

Saznaj više >

Provedeni
NOVI POČETAK
Razdoblje provedbe
09.06.2021.

09.12.2023.
Provedbom projekta Novi početak na području Krapinsko-zagorske županije uspostavlja se cjeloviti sustav skrbi i podrške za žrtve nasilja u obitelji na zavidnoj razini, ali isto tako pokreću brojne preventivne aktivnosti. Projektne aktivnosti uključuju rekonstrukciju i opremanje skloništa za žene žrtve nasilja i žrtve nasilja u obitelji kao i uspostavu savjetovališta te otvaranje SOS telefona.

Saznaj više >

Provedeni
Interpretacija prirodne i kulturne baštine za aktivan odmor
Razdoblje provedbe
01.09.2018.

28.02.2021.
Glavni cilj projekta RIDE&BIKE II je razvoj selektivnih turističkih proizvoda temeljenih na interpretaciji prirodne i kulturne baštine kroz uspostavu sustavnog upravljanja razvojem održivog aktivnog turizma. Specifični ciljevi projekta su: razvoj novih RIDE&BIKE turističkih proizvoda, standardizacija RIDE&BIKE ponude, inovativna promocija RIDE&BIKE proizvoda.

Saznaj više >

Skip to content