Dogradnja i opremanje Dječjeg vrtića Rožica

Razdoblje provedbe

Od 01.03.2023.
do 01.03.2024.
Nositelj projekta
Općina Veliko Trgovišće
Vrijednost
487.359,00 EUR
Fond iz kojeg se financira
Mehanizam za oporavak i otpornost
Opći cilj projekta „Dogradnja i opremanje Dječjeg vrtića Rožica“ jest unaprjeđenje i proširenje usluge predškolskog odgoja i obrazovanja na području Općine Veliko Trgovišće kroz povećanje prostornih i tehničkih kapaciteta. Uz postojećih 6 dnevnih boravaka dogradit će se i opremiti još 4 dnevna boravka – 2 jaslička i 2 vrtićka dnevna boravka za 64 djece tako da će se kapacitet vrtića povećati s trenutnih 104 na ukupno 168 djece. Ciljana skupina projekta su djeca rane i predškolske dobi (1-7 godina) s područja Općine Veliko Trgovišće. U uputama za prijavitelje predmetnog Poziva navodi se da zarnkategoriju dogradnje i opremanja postojeće ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje koeficijent za izračun najvećeg mogućeg iznosa po dnevnom boravku iznosi 0,85 odnosno 1.224.000,00 kn. Slijedom navedenog, potražuje se iznos od 4.896.000,00 kn za 4 dodatna boravka. Razliku potraživanog iznosa i cjelokupnog iznosa projekta sufinancirat će prijavitelj iz svog proračuna i/ili drugih dostupnih izvora financiranja.

Najnoviji projekti

Provedeni
BAIF – NOVI FINANCIJSKI INSTRUMENT ZA ULAGANJE S DRUŠTVENIM UČINKOM
Razdoblje provedbe
01.12.2020.

01.07.2022.
Projekt je uključivao poslovne anđele, institucionalne ulagače i organizacije za poduzetničku potporu u inovativne akcije za razvoj alternativnog tržišta kapitala s ciljem usmjeravanja na ulaganja s društvenim učinkom.

Saznaj više >

Provedeni
NOVI POČETAK
Razdoblje provedbe
09.06.2021.

09.12.2023.
Provedbom projekta Novi početak na području Krapinsko-zagorske županije uspostavlja se cjeloviti sustav skrbi i podrške za žrtve nasilja u obitelji na zavidnoj razini, ali isto tako pokreću brojne preventivne aktivnosti. Projektne aktivnosti uključuju rekonstrukciju i opremanje skloništa za žene žrtve nasilja i žrtve nasilja u obitelji kao i uspostavu savjetovališta te otvaranje SOS telefona.

Saznaj više >

Provedeni
Interpretacija prirodne i kulturne baštine za aktivan odmor
Razdoblje provedbe
01.09.2018.

28.02.2021.
Glavni cilj projekta RIDE&BIKE II je razvoj selektivnih turističkih proizvoda temeljenih na interpretaciji prirodne i kulturne baštine kroz uspostavu sustavnog upravljanja razvojem održivog aktivnog turizma. Specifični ciljevi projekta su: razvoj novih RIDE&BIKE turističkih proizvoda, standardizacija RIDE&BIKE ponude, inovativna promocija RIDE&BIKE proizvoda.

Saznaj više >

Skip to content