Sanacija klizišta i nerazvrstanih cesta nastalih u potresu na području Općine Veliko Trgovišće

Razdoblje provedbe

Od 29.07.2022.
do 15.05.2023.
Nositelj projekta
Općina Veliko Trgovišće
Vrijednost
405.406,80 EUR
Fond iz kojeg se financira
Fond solidarnosti Europske unije
Projektom će se sanirati šteta koja je nastala uslijed razornih potresa od 28. i 29. prosinca 2020. godine gdje je osim velike infrastrukturne štete, prouzročena i ona na prirodnim područjima koju su destabilizirana djelovanjem potresa. Šteta se sanira na tri lokacije – 1. lokacija sanacija klizišta na NC Čempuhi u Velikoj Erpenji (obuhvaća kč.br. 1829, 10/3, 20/1, 20/2, 21 i 22/1 k.o. Velika Erpenja) – 2. lokacija je sanacija nestabilnog pokosa groblja Velika Erpenja (obuhvaća kč.br.1839, 258 k.o. Velika Erpenja) i 3. lokacija sanacije klizišta i nerazvrstane ceste u Jezeru Klanječkom (obuhvaća kč.br. 1483, 133/3, 459 i 134/1 k.o. Jezero Klanječko). Svrha ovog projektnog prijedloga je sanacija nerazvrstanih cesta od posljedica potresa na području općine Veliko Trgovišće kako bi se izbjegli neposredni učinci erozije tla, a i moguća daljnja urušavanja te kako bi se zaštitili ljudi, građevine, infrastruktura i okoliš. Potres je prouzročio veliku materijalnu i prirodnu štetu koja se očituje u narušenoj stabilnosti i degradaciji tla koja dovodi do erozije tla i stvaranja klizišta čime je dovedeno u pitanje sigurno korištenje okolne infrastrukture i građevine te je potrebna obnova i sanacija narušenih prirodnih područja kako bi se izbjeglo daljnje urušavanje tla i građevina.

Najnoviji projekti

Provedeni
BAIF – NOVI FINANCIJSKI INSTRUMENT ZA ULAGANJE S DRUŠTVENIM UČINKOM
Razdoblje provedbe
01.12.2020.

01.07.2022.
Projekt je uključivao poslovne anđele, institucionalne ulagače i organizacije za poduzetničku potporu u inovativne akcije za razvoj alternativnog tržišta kapitala s ciljem usmjeravanja na ulaganja s društvenim učinkom.

Saznaj više >

Provedeni
NOVI POČETAK
Razdoblje provedbe
09.06.2021.

09.12.2023.
Provedbom projekta Novi početak na području Krapinsko-zagorske županije uspostavlja se cjeloviti sustav skrbi i podrške za žrtve nasilja u obitelji na zavidnoj razini, ali isto tako pokreću brojne preventivne aktivnosti. Projektne aktivnosti uključuju rekonstrukciju i opremanje skloništa za žene žrtve nasilja i žrtve nasilja u obitelji kao i uspostavu savjetovališta te otvaranje SOS telefona.

Saznaj više >

Provedeni
Interpretacija prirodne i kulturne baštine za aktivan odmor
Razdoblje provedbe
01.09.2018.

28.02.2021.
Glavni cilj projekta RIDE&BIKE II je razvoj selektivnih turističkih proizvoda temeljenih na interpretaciji prirodne i kulturne baštine kroz uspostavu sustavnog upravljanja razvojem održivog aktivnog turizma. Specifični ciljevi projekta su: razvoj novih RIDE&BIKE turističkih proizvoda, standardizacija RIDE&BIKE ponude, inovativna promocija RIDE&BIKE proizvoda.

Saznaj više >

Skip to content