Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite zgrade na adresi Trg Matije Gupca 26, Donja Stubica

Trajanje provedbe
Od 15.10.2021.
do 30.06.2026.
Nositelj projekta
Grad Donja Stubica
Vrijednost
1.651.586,39 EUR
Fond
Fond solidarnosti Europske unije

Grad Donja Stubica provodi operaciju u sklopu Poziva „Provedba mjera zaštite kulturne baštine oštećene u seriji potresa s epicentrom na području Sisačko-moslavačke županije počevši od 28. prosinca 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije, Koprivničko-križevačke županije i Bjelovarsko-bilogorske županije“, koji se financira iz Fonda solidarnosti Europske unije. Cilj operacije je obnova zgrade javne i društvene namjene koja se nalazi na Trgu Matije Gupca 26 – bivša zgrada Caritasa koja se nalazi u kulturno-povijesnoj cjelini grada Donje Stubice i koja je pogođena serijom potresa počevši od 28. prosinca 2020. Potrebna je cjelovita revitalizacija i odgovarajuća prenamjena zapuštenog prostora uz zaštitu i očuvanje svih kulturno-povijesnih vrijednosti uz najveće moguće poštivanje tradicije i funkcije prostora i sadržaja.

Dokumenti:

Najnoviji projekti

U provedbi
Socijalni plan Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2024.-2026.
Razdoblje provedbe
28.05.2024.
28.05.2024.

28.01.2025.
28.01.2025.
Cilj projekta je izraditi Socijalni plan Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2024.-2026. Proces izrade socijalnog plana Krapinsko-zagorske županije će obuhvaćati analizu ...

Saznaj više >

U provedbi
Dogradnja i rekonstrukcija dječjeg vrtića u Desiniću
Razdoblje provedbe
13.03.2024.
13.03.2024.

13.03.2026.
13.03.2026.
Uz postojeća 3 dnevna boravka, dogradit će se i opremiti jedan novi dnevni boravak za 20 djece vrtićke dobi. Specifični ...

Saznaj više >

Provedeni
Zalogajček 6
Razdoblje provedbe
06.09.2021.
06.09.2021.

06.07.2022.
06.07.2022.
Projektom Zalogajček 6 u osnovnim će se školama u Krapinsko-zagorskoj županiji u školskoj godini 2021./2022. osigurati obroci za djecu u ...

Saznaj više >

Skip to content