Izgradnja objekta komunalne infrastrukture – ogradni zid južnog dijela groblja Mače

Razdoblje provedbe

Od 31.10.2022.
do 31.10.2023.
Nositelj projekta
Općina Mače
Vrijednost
61.911,04 EUR
Fond iz kojeg se financira
Europski fond za ruralni razvoj, Podmjera 19.2. „Provedba operacija unutar CLLD strategije“, u okviru Mjere 19 „LEADER – CLLD“ – LAG „ZELENI BREGI“ Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.; Udio sufinanciranja 90% EU, 10% RH; Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj: Europa ulaže u ruralna područja
Projekt je usmjeren na izgradnju objekta komunalne infrastrukture – ogradnog zida južnog dijela groblja Mače što doprinosi unapređenju komunalne infrastrukture kao preduvjeta za ulaganja i oporavak područja Općine Mače. Specifični ciljevi projekta podrazumijevaju postavljanje ogradnog zida uz južnu među groblja Mače te hortikulturno uređenje sadnjom zimzelenog drveća uz novoizgrađeni ogradni zid na međi katastarske čestice k.č.br. 480, k.o. Mače koja je u vlasništvu Općine Mače. Izgradnjom male infrastrukture u ruralnim područjima stvaraju se preduvjeti za poticanje društveno-gospodarskog rasta. Realizacija projekta doprinosi poboljšanju komunalnog standarda i ujednačavanju dostupnosti usluga za sve stanovnike što dugoročno osigurava preduvjet za nesmetani razvoj Općine Mače. Dodijeljeni iznos potpore iznosi 32.917,22 €.

Najnoviji projekti

Provedeni
BAIF – NOVI FINANCIJSKI INSTRUMENT ZA ULAGANJE S DRUŠTVENIM UČINKOM
Razdoblje provedbe
01.12.2020.

01.07.2022.
Projekt je uključivao poslovne anđele, institucionalne ulagače i organizacije za poduzetničku potporu u inovativne akcije za razvoj alternativnog tržišta kapitala s ciljem usmjeravanja na ulaganja s društvenim učinkom.

Saznaj više >

Provedeni
NOVI POČETAK
Razdoblje provedbe
09.06.2021.

09.12.2023.
Provedbom projekta Novi početak na području Krapinsko-zagorske županije uspostavlja se cjeloviti sustav skrbi i podrške za žrtve nasilja u obitelji na zavidnoj razini, ali isto tako pokreću brojne preventivne aktivnosti. Projektne aktivnosti uključuju rekonstrukciju i opremanje skloništa za žene žrtve nasilja i žrtve nasilja u obitelji kao i uspostavu savjetovališta te otvaranje SOS telefona.

Saznaj više >

Provedeni
Interpretacija prirodne i kulturne baštine za aktivan odmor
Razdoblje provedbe
01.09.2018.

28.02.2021.
Glavni cilj projekta RIDE&BIKE II je razvoj selektivnih turističkih proizvoda temeljenih na interpretaciji prirodne i kulturne baštine kroz uspostavu sustavnog upravljanja razvojem održivog aktivnog turizma. Specifični ciljevi projekta su: razvoj novih RIDE&BIKE turističkih proizvoda, standardizacija RIDE&BIKE ponude, inovativna promocija RIDE&BIKE proizvoda.

Saznaj više >

Skip to content