Građenje i opremanje montažnih tribina uz nogometno igralište s umjetnom travom u okviru SRC Podgora

Trajanje provedbe
Od 11.03.2022.
do 11.03.2024.
Nositelj projekta
Grad Krapina
Vrijednost
100.018,07 EUR
Fond
Europski fond za ruralni razvoj, Podmjera 19.2. „Provedba operacija unutar CLLD strategije“, u okviru Mjere 19 „LEADER – CLLD“ – LAG „ZELENI BREGI“ Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

Cilj projekta je građenje i opremanje montažnih tribina uz nogometno igralište s umjetnom travom u okviru SRC Podgora na k.č. br. 510/4, k.o. Krapina-Grad koje će omogućiti građanima naselja Podgora Krapinska, grada Krapine ali i svim ostalim zaljubljenicima u sport, naročito djeci i mladima nesmetano praćenje sportskih događanja na nogometnom igralištu s umjetnom travom. Predmetna građevina je sportsko-rekreacijske namjene, a predmet zahvata u prostoru je izgradnja 2 komada montažnih tribina kapaciteta 198 osoba. Prije montaže tribina izgradit će se podloga za iste. Izgradit će se 2 komada montažnih tribina s južne strane građevne čestice. Montažne tribine s betonskom podlogom zauzimaju tlocrtnu površinu 13,20 m x 3,30 m. Betonska ploča debljine je 12 cm. Uredit će se građevna čestica na način da se izvode montažne tribine, potporni zid i stepenice kako bi se osigurao pristup do montažnih tribina. Montažne tribine su sljedećih tehničkih specifikacija: širina tribine je 12,60m a dubina tribine 2,40 m. Realizacijom projekta, odnosno građenjem i opremanjem montažnih tribina uz nogometno igralište u sklopu SRC Podgora pridonijet će se poboljšanju i proširenju lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, čime će se također poboljšati životni uvjeti koji će se manifestirati ponajviše kroz proširenje mogućnosti kvalitetnijeg provođenja slobodnog vremena svih zaljubljenika u sport. Dodatno će se unaprijediti sportska infrastruktura što će rezultirati povećanjem broja posjetitelja na nogometnom igralištu.

Dokumenti:

Najnoviji projekti

U provedbi
Socijalni plan Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2024.-2026.
Razdoblje provedbe
28.05.2024.
28.05.2024.

28.01.2025.
28.01.2025.
Cilj projekta je izraditi Socijalni plan Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2024.-2026. Proces izrade socijalnog plana Krapinsko-zagorske županije će obuhvaćati analizu ...

Saznaj više >

U provedbi
Dogradnja i rekonstrukcija dječjeg vrtića u Desiniću
Razdoblje provedbe
13.03.2024.
13.03.2024.

13.03.2026.
13.03.2026.
Uz postojeća 3 dnevna boravka, dogradit će se i opremiti jedan novi dnevni boravak za 20 djece vrtićke dobi. Specifični ...

Saznaj više >

Provedeni
Zalogajček 6
Razdoblje provedbe
06.09.2021.
06.09.2021.

06.07.2022.
06.07.2022.
Projektom Zalogajček 6 u osnovnim će se školama u Krapinsko-zagorskoj županiji u školskoj godini 2021./2022. osigurati obroci za djecu u ...

Saznaj više >

Skip to content