Građenje i opremanje montažnih tribina uz nogometno igralište s umjetnom travom u okviru SRC Podgora

Razdoblje provedbe

Od 11.03.2022.
do 11.03.2024.
Nositelj projekta
Grad Krapina
Vrijednost
100.018,07 EUR
Fond iz kojeg se financira
Europski fond za ruralni razvoj, Podmjera 19.2. „Provedba operacija unutar CLLD strategije“, u okviru Mjere 19 „LEADER – CLLD“ – LAG „ZELENI BREGI“ Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.
Cilj projekta je građenje i opremanje montažnih tribina uz nogometno igralište s umjetnom travom u okviru SRC Podgora na k.č. br. 510/4, k.o. Krapina-Grad koje će omogućiti građanima naselja Podgora Krapinska, grada Krapine ali i svim ostalim zaljubljenicima u sport, naročito djeci i mladima nesmetano praćenje sportskih događanja na nogometnom igralištu s umjetnom travom. Predmetna građevina je sportsko-rekreacijske namjene, a predmet zahvata u prostoru je izgradnja 2 komada montažnih tribina kapaciteta 198 osoba. Prije montaže tribina izgradit će se podloga za iste. Izgradit će se 2 komada montažnih tribina s južne strane građevne čestice. Montažne tribine s betonskom podlogom zauzimaju tlocrtnu površinu 13,20 m x 3,30 m. Betonska ploča debljine je 12 cm. Uredit će se građevna čestica na način da se izvode montažne tribine, potporni zid i stepenice kako bi se osigurao pristup do montažnih tribina. Montažne tribine su sljedećih tehničkih specifikacija: širina tribine je 12,60m a dubina tribine 2,40 m. Realizacijom projekta, odnosno građenjem i opremanjem montažnih tribina uz nogometno igralište u sklopu SRC Podgora pridonijet će se poboljšanju i proširenju lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, čime će se također poboljšati životni uvjeti koji će se manifestirati ponajviše kroz proširenje mogućnosti kvalitetnijeg provođenja slobodnog vremena svih zaljubljenika u sport. Dodatno će se unaprijediti sportska infrastruktura što će rezultirati povećanjem broja posjetitelja na nogometnom igralištu.

Najnoviji projekti

Provedeni
BAIF – NOVI FINANCIJSKI INSTRUMENT ZA ULAGANJE S DRUŠTVENIM UČINKOM
Razdoblje provedbe
01.12.2020.

01.07.2022.
Projekt je uključivao poslovne anđele, institucionalne ulagače i organizacije za poduzetničku potporu u inovativne akcije za razvoj alternativnog tržišta kapitala s ciljem usmjeravanja na ulaganja s društvenim učinkom.

Saznaj više >

Provedeni
NOVI POČETAK
Razdoblje provedbe
09.06.2021.

09.12.2023.
Provedbom projekta Novi početak na području Krapinsko-zagorske županije uspostavlja se cjeloviti sustav skrbi i podrške za žrtve nasilja u obitelji na zavidnoj razini, ali isto tako pokreću brojne preventivne aktivnosti. Projektne aktivnosti uključuju rekonstrukciju i opremanje skloništa za žene žrtve nasilja i žrtve nasilja u obitelji kao i uspostavu savjetovališta te otvaranje SOS telefona.

Saznaj više >

Provedeni
Interpretacija prirodne i kulturne baštine za aktivan odmor
Razdoblje provedbe
01.09.2018.

28.02.2021.
Glavni cilj projekta RIDE&BIKE II je razvoj selektivnih turističkih proizvoda temeljenih na interpretaciji prirodne i kulturne baštine kroz uspostavu sustavnog upravljanja razvojem održivog aktivnog turizma. Specifični ciljevi projekta su: razvoj novih RIDE&BIKE turističkih proizvoda, standardizacija RIDE&BIKE ponude, inovativna promocija RIDE&BIKE proizvoda.

Saznaj više >

Skip to content