Izgradnja reciklažnog dvorišta – Hum na Sutli

Razdoblje provedbe

Od 26.09.2017.
do 17.11.2018.
Nositelj projekta
Općina Hum na Sutli
Vrijednost
451.716,77 EUR
Fond iz kojeg se financira
Kohezijski fond
Projektom „Izgradnja reciklažnog dvorišta – Hum na Sutli“ doprinijet će se povećanju stope odvojeno-prikupljenog komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalište, prije svega opasnog otpada, otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila, krupnog (glomaznog) otpada te posebnih kategorija otpada i time osigurava njegovu odgovarajuću uporabu ili zbrinjavanje. U sklopu projektnih aktivnosti održane su edukativne radionice i izrađeni promotivni letci koji će se slati na adrese domaćinstava u cilju informiranja stanovnika.rnRazdoblje provedbe projekta određeno je Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava kao razdoblje od dana donošenja Odluke o financiranju projekta, odnosno od 26. rujna 2017. godine, pa do dana završetka obavljanja svih aktivnosti, odnosno najkasnije 12 mjeseca od stupanja na snagu Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava (17. studeni 2018.).

Najnoviji projekti

Provedeni
BAIF – NOVI FINANCIJSKI INSTRUMENT ZA ULAGANJE S DRUŠTVENIM UČINKOM
Razdoblje provedbe
01.12.2020.

01.07.2022.
Projekt je uključivao poslovne anđele, institucionalne ulagače i organizacije za poduzetničku potporu u inovativne akcije za razvoj alternativnog tržišta kapitala s ciljem usmjeravanja na ulaganja s društvenim učinkom.

Saznaj više >

Provedeni
NOVI POČETAK
Razdoblje provedbe
09.06.2021.

09.12.2023.
Provedbom projekta Novi početak na području Krapinsko-zagorske županije uspostavlja se cjeloviti sustav skrbi i podrške za žrtve nasilja u obitelji na zavidnoj razini, ali isto tako pokreću brojne preventivne aktivnosti. Projektne aktivnosti uključuju rekonstrukciju i opremanje skloništa za žene žrtve nasilja i žrtve nasilja u obitelji kao i uspostavu savjetovališta te otvaranje SOS telefona.

Saznaj više >

Provedeni
Interpretacija prirodne i kulturne baštine za aktivan odmor
Razdoblje provedbe
01.09.2018.

28.02.2021.
Glavni cilj projekta RIDE&BIKE II je razvoj selektivnih turističkih proizvoda temeljenih na interpretaciji prirodne i kulturne baštine kroz uspostavu sustavnog upravljanja razvojem održivog aktivnog turizma. Specifični ciljevi projekta su: razvoj novih RIDE&BIKE turističkih proizvoda, standardizacija RIDE&BIKE ponude, inovativna promocija RIDE&BIKE proizvoda.

Saznaj više >

Skip to content