Rekonstrukcija i dogradnja mrtvačnice

Razdoblje provedbe

Od 11.02.2022.
do 11.02.2024.
Nositelj projekta
Grad Donja Stubica
Vrijednost
57.742,72 EUR
Fond iz kojeg se financira
Europski fond za ruralni razvoj, Podmjera 19.2. „Provedba operacija unutar CLLD strategije“, u okviru Mjere 19 „LEADER – CLLD“ – LAG „ZELENI BREGI“ Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.
Projekt je usmjeren na rekonstrukciju mrtvačnice u Donjoj Stubici. Doprinos projekta ogleda se u unaprjeđenju i poboljšanju komunalne infrastrukture Grada. Provedbom projekta rekonstruirati će se dotrajala terasa građevine skidanjem obloge terase i ugraditi nova stolarija – prozori i vrata. Planira se izmjena vanjske stolarije kao i zamjena vanjskih podnih obloga natkrivene terase. Također se planira zatvaranje otvora od staklene opeke u ordarnicama sa sjeverozapadne (stražnje) strane. Postojeći vanjski otvori ordarnica se planiraju zadržati zbog provjetravanja prostorija. Građevina se planira dograditi sa sjeverno-zapadne strane, ukupnih dimenzija cca 6,5×4,0 m, kao spremište. Dograđena prostorija neće se priključiti na postojeće instalacije dok će se oborinske vode zbrinuti na terenu bez opasnosti po susjedne parcele ili postojeću građevinu. Realizacija projekta izravno doprinosi ostvarenju cilja Poziva, odnosno poboljšanju i proširenju lokalnih temeljnih usluga za stanovništvo. Cilj projekta je rekonstrukcija dotrajale terase i ugradnja nove stolarije i vrata kako bi se poboljšala sigurnost korištenja postojećeg prostora mrtvačnice i podigla kvaliteta komunalnih usluga za stanovništvo Donje Stubice ali i za stanovništvo okolnih općina i gradova.

Najnoviji projekti

Provedeni
BAIF – NOVI FINANCIJSKI INSTRUMENT ZA ULAGANJE S DRUŠTVENIM UČINKOM
Razdoblje provedbe
01.12.2020.

01.07.2022.
Projekt je uključivao poslovne anđele, institucionalne ulagače i organizacije za poduzetničku potporu u inovativne akcije za razvoj alternativnog tržišta kapitala s ciljem usmjeravanja na ulaganja s društvenim učinkom.

Saznaj više >

Provedeni
NOVI POČETAK
Razdoblje provedbe
09.06.2021.

09.12.2023.
Provedbom projekta Novi početak na području Krapinsko-zagorske županije uspostavlja se cjeloviti sustav skrbi i podrške za žrtve nasilja u obitelji na zavidnoj razini, ali isto tako pokreću brojne preventivne aktivnosti. Projektne aktivnosti uključuju rekonstrukciju i opremanje skloništa za žene žrtve nasilja i žrtve nasilja u obitelji kao i uspostavu savjetovališta te otvaranje SOS telefona.

Saznaj više >

Provedeni
Interpretacija prirodne i kulturne baštine za aktivan odmor
Razdoblje provedbe
01.09.2018.

28.02.2021.
Glavni cilj projekta RIDE&BIKE II je razvoj selektivnih turističkih proizvoda temeljenih na interpretaciji prirodne i kulturne baštine kroz uspostavu sustavnog upravljanja razvojem održivog aktivnog turizma. Specifični ciljevi projekta su: razvoj novih RIDE&BIKE turističkih proizvoda, standardizacija RIDE&BIKE ponude, inovativna promocija RIDE&BIKE proizvoda.

Saznaj više >

Skip to content