Baltazar 2

Razdoblje provedbe

Od 17.08.2015.
do 16.08.2016.
Nositelj projekta
Krapinsko-zagorska županija
Vrijednost
385.518,29 EUR; Bespovratna sredstva iz ESF: 330.441,88 EUR; Krapinsko-zagorska županija: 49.429,93 EUR; Zagorska razvojna agencija: 5.646,47 EUR
Fond iz kojeg se financira
Europski socijalni fond
Provedbom projekta Baltazar 2 u 26 OŠ i 6 SŠ u redovitom sustavu obrazovanja Krapinsko-zagorske županije u šk. god. 2015/2016. osigurana je nužno potrebna podrška za 121 učenika s teškoćama u razvoju kroz zapošljavanje 93 pomoćnika u nastavi. Projektne aktivnosti uključuju partnerski pristup uspostavi funkcionalnog, stručnog i održivog sustava uvođenja pomoćnika u rad. Izravno se utječe na ostvarivanje prava na primjeren i inkluzivan oblik obrazovanja učenika s teškoćama, sukladno specifičnoj potrebi i pojedinačnim sposobnostima, njihovu bolju socijalnu uključenost i senzibilizaciju javnosti.

Partneri:

1. Zagorska razvojna agencija d.o.o.
2. Grad Krapina
3. Općina Stubičke Toplice
26 osnovnih i 6 srednjih škola u Krapinsko-zagorskoj županiji:
1. Osnovna škola Vladimir Nazor Budinščina
2. Osnovna škola Stjepana Radića, Brestovec Orehovički
3. Osnovna škola Bedekovčina
4. Osnovna škola Đure Prejca Desinić
5. Osnovna škola Matije Gupca Gornja Stubica
6. Osnovna škola Viktora Kovačića, Hum na Sutli
7. Osnovna škola Ljudevit Gaj, Krapina
8. Osnovna škola August Cesarec Krapina
9. Osnovna škola Josipa Broza, Kumrovec
10. Osnovna škola Antuna Mihanovića, Klanjec
11. Osnovna škola Konjščina
12. Osnovna škola Pavla Štoosa, Kraljevec na Sutli
13. Osnovna škola Franje Horvata Kiša, Lobor
14. Osnovna škola Veliko Trgovišće
15. Osnovna škola Ksavera Šandora Gjalskog, Zabok
16. Osnovna škola Zlatar Bistrica
17. Osnovna škola Ante Kovačića, Zlatar
18. Osnovna škola Marija Bistrica
19. Osnovna škola Ljudevit Gaj, Mihovljan
20. Osnovna škola Mače
21. Osnovna škola Oroslavje
22. Osnovna škola Janka Leskovara, Pregrada
23. Osnovna škola Side Košutić, Radoboj
24. Osnovna škola Sveti Križ Začretje
25. Osnovna škola Stubičke Toplice
26. Osnovna škola Lijepa naša, Tuhelj
27. Srednja škola Bedekovčina
28. Srednja škola Pregrada
29. Srednja škola Zlatar
30. Srednja škola Krapina
31. Srednja škola Zabok
32. Škola za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok

Najnoviji projekti

Provedeni
BAIF – NOVI FINANCIJSKI INSTRUMENT ZA ULAGANJE S DRUŠTVENIM UČINKOM
Razdoblje provedbe
01.12.2020.

01.07.2022.
Projekt je uključivao poslovne anđele, institucionalne ulagače i organizacije za poduzetničku potporu u inovativne akcije za razvoj alternativnog tržišta kapitala s ciljem usmjeravanja na ulaganja s društvenim učinkom.

Saznaj više >

Provedeni
NOVI POČETAK
Razdoblje provedbe
09.06.2021.

09.12.2023.
Provedbom projekta Novi početak na području Krapinsko-zagorske županije uspostavlja se cjeloviti sustav skrbi i podrške za žrtve nasilja u obitelji na zavidnoj razini, ali isto tako pokreću brojne preventivne aktivnosti. Projektne aktivnosti uključuju rekonstrukciju i opremanje skloništa za žene žrtve nasilja i žrtve nasilja u obitelji kao i uspostavu savjetovališta te otvaranje SOS telefona.

Saznaj više >

Provedeni
Interpretacija prirodne i kulturne baštine za aktivan odmor
Razdoblje provedbe
01.09.2018.

28.02.2021.
Glavni cilj projekta RIDE&BIKE II je razvoj selektivnih turističkih proizvoda temeljenih na interpretaciji prirodne i kulturne baštine kroz uspostavu sustavnog upravljanja razvojem održivog aktivnog turizma. Specifični ciljevi projekta su: razvoj novih RIDE&BIKE turističkih proizvoda, standardizacija RIDE&BIKE ponude, inovativna promocija RIDE&BIKE proizvoda.

Saznaj više >

Skip to content