Specijalističko usavršavanje doktora medicine u Domu zdravlja Krapinsko-zagorske županije

Razdoblje provedbe

Od 15.02.2018.
do 15.11.2023.
Nositelj projekta
Dom zdravlja Krapinsko-zagorske županije
Vrijednost
1.400.301,05 EUR
Fond iz kojeg se financira
Europski socijalni fond
Dom zdravlja Krapinsko-zagorske županije nositelj je projekta pod nazivom Specijalističko usavršavanje doktora medicine u Domu zdravlja Krapinsko-zagorske županije financiranog iz Europskog socijalnog fonda. Cilj je projekta poboljšanje pristupa uslugama zdravstvene zaštite i visokokvalitetnim uslugama medicine na području Krapinsko-zagorske županije. Ostvarenje cilja projekta omogućiti će se provedbom specijalističkog usavršavanja ukupno 11 doktora medicine (5 liječnika u području obiteljske medicine, 4 iz pedijatrije, 1 iz ginekologije i 1 u području kliničke radiologije) s područja Krapinsko-zagorske županije. Specijalizacijom doktora izravno će se doprinijeti većem broju medicinskih stručnjaka i boljoj pokrivenosti zdravstvenim uslugama te u konačnici kvalitetnijoj zdravstvenoj usluzi. Osim upućivanja doktora na specijalističko usavršavanje, projekt uključuje i potrebne aktivnosti promidžbe i vidljivosti u vidu informiranja građana kroz regionalni tjednik. Dom zdravlja Krapinsko-zagorske županije upravljat će rezultatima projekta te će se povećanjem broja specijalista osiguranih ovim projektom pripadajuće usluge i dalje razvijati i održavati s ciljem smanjenja upućivanja u bolnice. Na taj način će se istodobno osigurati da se aktivnosti predviđene u ovom projektu nastave provoditi na institucionalnoj razini i nakon njegova završetka, što uključuje nadgledanje ostvarenih rezultata, njihovu primjenu i korisnost. Projektom će se ostvariti preduvjeti za većom učinkovitosti u pružanju usluga zdravstvene zaštite na primarnoj razini. Na ovaj način, osiguranjem navedenih specijalizacija, zasnovano na izraženim kadrovskim potrebama, smanjit će vjerojatnost nastanka kadrovskih neravnoteža u sustavu Doma zdravlja. Sve daljnje aktivnosti vezane za održivost projekta, a nakon njegovog završetka, financirat će se iz sredstava Doma zdravlja Krapinsko-zagorske županije, odnosno specijalisti će raditi u predviđenim timovima. S obzirom na ozbiljan nedostatak zdravstvene radne snage u Hrvatskoj, cilj je ovog projekta poboljšati pristup zdravstvenoj skrbi putem održivog povećanja broja specijalista, odnosno projekt izravno doprinosi većem broju medicinskih stručnjaka i boljoj pokrivenosti zdravstvenim uslugama.

Najnoviji projekti

Provedeni
BAIF – NOVI FINANCIJSKI INSTRUMENT ZA ULAGANJE S DRUŠTVENIM UČINKOM
Razdoblje provedbe
01.12.2020.

01.07.2022.
Projekt je uključivao poslovne anđele, institucionalne ulagače i organizacije za poduzetničku potporu u inovativne akcije za razvoj alternativnog tržišta kapitala s ciljem usmjeravanja na ulaganja s društvenim učinkom.

Saznaj više >

Provedeni
NOVI POČETAK
Razdoblje provedbe
09.06.2021.

09.12.2023.
Provedbom projekta Novi početak na području Krapinsko-zagorske županije uspostavlja se cjeloviti sustav skrbi i podrške za žrtve nasilja u obitelji na zavidnoj razini, ali isto tako pokreću brojne preventivne aktivnosti. Projektne aktivnosti uključuju rekonstrukciju i opremanje skloništa za žene žrtve nasilja i žrtve nasilja u obitelji kao i uspostavu savjetovališta te otvaranje SOS telefona.

Saznaj više >

Provedeni
Interpretacija prirodne i kulturne baštine za aktivan odmor
Razdoblje provedbe
01.09.2018.

28.02.2021.
Glavni cilj projekta RIDE&BIKE II je razvoj selektivnih turističkih proizvoda temeljenih na interpretaciji prirodne i kulturne baštine kroz uspostavu sustavnog upravljanja razvojem održivog aktivnog turizma. Specifični ciljevi projekta su: razvoj novih RIDE&BIKE turističkih proizvoda, standardizacija RIDE&BIKE ponude, inovativna promocija RIDE&BIKE proizvoda.

Saznaj više >

Skip to content