Uživam tradicijo

Razdoblje provedbe

Od 07.01.2017.
do 31.12.2019.
Nositelj projekta
Biotehnički izobraževalni centar Ljubljana
Vrijednost
1.593.700,00 EUR
Fond iz kojeg se financira
Europski fond za regionalni razvoj, Program suradnje Interreg V-A Slovenija-Hrvatska 2014.-2020.
Glavni cilj projekta Uživam tradicijo je uspostavljanje kulinarske transverzale od Panonije do Jadrana koja će posjetitelju ponuditi jedinstveni doživljaj autohtone tradicije i kulinarstva u obliku privlačnih programa koji će se na temelju dugoročne održive suradnje lokalnih ponuđača provoditi na jedinstvenim područjima baštine: klijet na Trškoj gori (Novo Mesto, SI), Botanički vrt i Muzej grada Ljubljane (Ljubljana, SI), Trubarjeva domačija u Rašici, Lončarsko selo Filovci – muzej na otvorenom, Park prirode Žumberak-Samoborsko gorje, jezgra naselja Prezid i Vrsar te Muzeji Hrvatskog Zagorja. Osim projektnih partnera, u projektu kao pridruženi partneri sudjeluju Muzej in galerije mesta Ljubljana, Turizem Ljubljana, Zavod lončarska vas Filovci, Samoborski muzej, Ekonomska, trgovačka i ugostiteljska škola Samobor te Muzeji Hrvatskog zagorja, koji će svojim stručnim znanjima, organizacijskim, ljudskim i fizičkim kapacitetima osigurati kvalitetu kulinarske transverzale. Tako će projekt rezultirati načinima za oživljavanje materijalne baštine inovativnim i stručnim uključivanjem nematerijalne baštine, osobito baštine kulinarske kulture, običaja, obrta i slično. Svrha projekta Uživam tradicijo je stjecanje znanja i stručnosti ciljnih skupina, posebice baštinskih zajednica pri povezivanju u lokalne lance dodane vrijednosti, oblikovanju i provedbi zajedničkih prekograničnih turističkih programa te kreiranju doživljaja s gostima. Glavni rezultati projekta su veće znanje, kapacitet i stručnost ciljnih skupina, posebno Baštinskih zajednica pri povezivanju u lokalne lance dodane vrijednosti, oblikovanju i izvedbi zajedničkih prekograničnih turističkih programa i kreiranju doživljaja s gostima, te mladih. Jedinstveni pristup omogućit će oblikovanje kulinarske transverzale – zajedničke tematske rute isprepletene pričama o tradiciji i kulinarstvu uključenih područja: Središnje i Jugoistočne Slovenije, Zagorja, Žumberka-Samoborskog gorja, Gorskog kotara i Istre, a novo osmišljeni tematski programi uključivat će trajnu suradnju lokalnih ponuđača u baštinskim zajednicama i tako osigurati da i posjetitelji aktivno i u potpunosti dožive baštinu na moderan način. U konačnici, provedbom projekta Uživam tradicijo uspostavit će se aktivna zajednička prekogranična kulinarska destinacija (transverzala od Panonije do Jadrana) sa zajedničkim brendom i turističkim proizvodom UŽIVAM TRADICIJU, koja će različitim skupinama posjetitelja ponuditi jedinstveni doživljaj autohtone tradicije, običaja i kulinarstva kroz uzbudljive jednodnevne i višednevne vođene ture, koje će ih oduševiti nad posjećenim projektnim područjem baštine. Projekt Uživam tradiciju po kulinarskoj transverzali od Panonije do Jadrana, provodi se u okviru Programa suradnje Interreg V-A Slovenija-Hrvatska 2014-2020., a provodit će se ukupno 30 mjeseci, zaključno sa 31. prosinca 2019. godine. Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.593.700,00 €, a projekt je sufinanciran sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj, u iznosu od 1.354.645,00 €. Promotivni film https://www.youtube.com/watch?v=6qNeNc_WL8w

Partneri:

1. Biotehnički edukacijski centar Ljubljana (BIC Ljubljana – vodeći i projektni partner)
2. Institut za kulturu i turizam PARNAS
3. Velike Lašče
4. Grm Novo mesto – centar biotehnologije i turizma
5. Naj Tura d. o. o. (Slovenija)
6. Javna ustanova »Park prirode Žumberak – Samoborsko gorje«
7. Udruga za zdrav život i zdravu prirodu »Trbuhovica« Prezid
8. Turistička zajednica općine Vrsar – Turistička zajednica Vrsara
9. Zagorska razvojna agencija d.o.o. – ZARA (Hrvatska)
U projekt su uključeni i pridruženi partneri: Javna ustanova Turizam Ljubljana, Muzeji i galerije grada Ljubljane, Institut za lončarsko selo Filovci, Samoborski muzej, Ekonomska, trgovačka i ugostiteljska škola Samobor te Muzeji Hrvatskog zagorja.

Najnoviji projekti

Provedeni
BAIF – NOVI FINANCIJSKI INSTRUMENT ZA ULAGANJE S DRUŠTVENIM UČINKOM
Razdoblje provedbe
01.12.2020.

01.07.2022.
Projekt je uključivao poslovne anđele, institucionalne ulagače i organizacije za poduzetničku potporu u inovativne akcije za razvoj alternativnog tržišta kapitala s ciljem usmjeravanja na ulaganja s društvenim učinkom.

Saznaj više >

Provedeni
NOVI POČETAK
Razdoblje provedbe
09.06.2021.

09.12.2023.
Provedbom projekta Novi početak na području Krapinsko-zagorske županije uspostavlja se cjeloviti sustav skrbi i podrške za žrtve nasilja u obitelji na zavidnoj razini, ali isto tako pokreću brojne preventivne aktivnosti. Projektne aktivnosti uključuju rekonstrukciju i opremanje skloništa za žene žrtve nasilja i žrtve nasilja u obitelji kao i uspostavu savjetovališta te otvaranje SOS telefona.

Saznaj više >

Provedeni
Interpretacija prirodne i kulturne baštine za aktivan odmor
Razdoblje provedbe
01.09.2018.

28.02.2021.
Glavni cilj projekta RIDE&BIKE II je razvoj selektivnih turističkih proizvoda temeljenih na interpretaciji prirodne i kulturne baštine kroz uspostavu sustavnog upravljanja razvojem održivog aktivnog turizma. Specifični ciljevi projekta su: razvoj novih RIDE&BIKE turističkih proizvoda, standardizacija RIDE&BIKE ponude, inovativna promocija RIDE&BIKE proizvoda.

Saznaj više >

Skip to content