Uređenje pješačko poučne staze “Šumski svijet Novog Golubovca”

Razdoblje provedbe

Od 30.09.2020.
do 30.09.2022.
Nositelj projekta
Općina Novi Golubovec
Vrijednost
74.620,00 EUR
Fond iz kojeg se financira
Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj
Projekt uređenja pješačko-poučne staze „Šumski svijet Novog Golubovca“ odnosi se na uređenje 740 m duge poučne staze koja će interpretirati važnost šumskih zajednica, biljnog i životinjskog svijeta koji obitava u šumama te informirati o održivom gospodarenju šuma, zaštiti šuma i okoliša. Planiranim zahvatom postojeća prometnica se planira prenamijeniti u pješačku poučnu stazu, zabranjenu za sva vozila, osim za vozila stanara. Riječ o postojećoj asfaltiranoj prometnici koja uz rub šume prolazi od centra mjesta dolazi do Područne škole Novi Golubovec. Zahvat uključuje uređenje bankina, postavu potrebne prometne signalizacije za novu regulaciju ograničenog prometa, vanjsku rasvjetu duž kompletne dionice, postavu urbane opreme od ekološki prihvatljivih materijala uz sjeverni rub ceste, postavljanje hranilišta i solišta za divlje životinje, postavljanje informativno-edukativnih ploča o šumskom svijetu Novog Golubovca, zaštićenim i ugroženim vrstama i očuvanju isti, kao i o flori i fauni južnih obronaka Ivanšćice

Najnoviji projekti

Provedeni
BAIF – NOVI FINANCIJSKI INSTRUMENT ZA ULAGANJE S DRUŠTVENIM UČINKOM
Razdoblje provedbe
01.12.2020.

01.07.2022.
Projekt je uključivao poslovne anđele, institucionalne ulagače i organizacije za poduzetničku potporu u inovativne akcije za razvoj alternativnog tržišta kapitala s ciljem usmjeravanja na ulaganja s društvenim učinkom.

Saznaj više >

Provedeni
NOVI POČETAK
Razdoblje provedbe
09.06.2021.

09.12.2023.
Provedbom projekta Novi početak na području Krapinsko-zagorske županije uspostavlja se cjeloviti sustav skrbi i podrške za žrtve nasilja u obitelji na zavidnoj razini, ali isto tako pokreću brojne preventivne aktivnosti. Projektne aktivnosti uključuju rekonstrukciju i opremanje skloništa za žene žrtve nasilja i žrtve nasilja u obitelji kao i uspostavu savjetovališta te otvaranje SOS telefona.

Saznaj više >

Provedeni
Interpretacija prirodne i kulturne baštine za aktivan odmor
Razdoblje provedbe
01.09.2018.

28.02.2021.
Glavni cilj projekta RIDE&BIKE II je razvoj selektivnih turističkih proizvoda temeljenih na interpretaciji prirodne i kulturne baštine kroz uspostavu sustavnog upravljanja razvojem održivog aktivnog turizma. Specifični ciljevi projekta su: razvoj novih RIDE&BIKE turističkih proizvoda, standardizacija RIDE&BIKE ponude, inovativna promocija RIDE&BIKE proizvoda.

Saznaj više >

Skip to content