Izgradnja pješačkih staza groblja Veliko Trgovišće

Trajanje provedbe
Od 07.06.2021.
do 07.06.2023.
Nositelj projekta
Općina Veliko Trgovišće
Vrijednost
19.709,34 EUR
Fond
Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj
Projekt „Izgradnja pješačkih staza groblja Veliko Trgovišće“ usmjeren je na izgradnju pješačkih staza na groblju Veliko Trgovišće što doprinosi unapređenju komunalne infrastrukture kao preduvjet za ulaganja i oporavak područja općine Veliko Trgovišće. Projekt će poboljšati kvalitetu življenja lokalnog stanovništva te pozitivno utjecati na podizanje razine kvalitete, sigurnosti i dostupnosti usluga u općini Veliko Trgovišće i ukupni razvoj područja, a njegova realizacija izravno doprinosi poboljšanju i proširenju lokalnih temeljnih usluga za stanovništvo općine Veliko Trgovišće. Očekivani rezultati ovog projekta su izgrađene pješačke staze na groblju Veliko Trgovišće u ukupnoj dužini od 382 metra. Izgradit će se jedna glavna staza te sekundarne staze. Konstrukcija pješačkih staza izvest će se završnim slojem asfalta, parkovnim rubnjacima i betonskim parkovnim kanalicama za odvodnju. Odvodnja površinskih voda izvest će se izgradnjom kanalizacijskog sustava. Sve staze na groblju bit će prilagođene za kretanje osoba sa invaliditetom i osoba smanjene pokretljivosti, te dovoljne širine kako bi se omogućio nesmetan prolaz kolica za prijevoz ljesova i radnih vozila na groblju.

Najnoviji projekti

U provedbi
Dogradnja i rekonstrukcija dječjeg vrtića u Desiniću
Razdoblje provedbe
13.03.2024.
13.03.2024.

13.03.2026.
13.03.2026.
Uz postojeća 3 dnevna boravka, dogradit će se i opremiti jedan novi dnevni boravak za 20 djece vrtićke dobi. Specifični cilj projekta je zadovoljavanje potreba djece predškolske dobi i njihovih roditelja te osiguravanje sigurnijih i adekvatnijih uvjeta za boravak djece.

Saznaj više >

Provedeni
Zalogajček 6
Razdoblje provedbe
06.09.2021.
06.09.2021.

06.07.2022.
06.07.2022.
Projektom Zalogajček 6 u osnovnim će se školama u Krapinsko-zagorskoj županiji u školskoj godini 2021./2022. osigurati obroci za djecu u riziku od siromaštva. Nositelj projekta je Krapinsko-zagorska županija kao osnivač škola, u suradnji s Gradom Krapinom i Općinom Stubičke Toplice, koje su osnivači škola na svom području. Prijavitelj i partneri zajedničkim pristupom definirali su kriterije po kojima se djeca uključuju u projekt, a projektom će se uključiti 994 učenika kojima će biti osigurano ukupno 173 950 obroka.

Saznaj više >

Provedeni
Zalogajček 5
Razdoblje provedbe
27.01.2021.
27.01.2021.

26.07.2021.
26.07.2021.
Projektom Zalogajček 5 će se u osnovnim školama u Krapinsko-zagorskoj županiji u školskoj godini 2020./2021. osigurati obroci za djecu u riziku od siromaštva. Nositelj projekta je Krapinsko-zagorska županija kao osnivač škola, a u suradnji s Gradom Krapinom i Općinom Stubičke Toplice koje su osnivači škola na svom području. Prijavitelj i partneri zajedničkim pristupom definirali su kriterije po kojima se djeca uključuju u projekt, a projektom će se uključiti 985 učenika kojima će biti osigurano 173 973 obroka.

Saznaj više >

Skip to content