Izgradnja pješačkih staza groblja Veliko Trgovišće

Razdoblje provedbe

Od 07.06.2021.
do 07.06.2023.
Nositelj projekta
Općina Veliko Trgovišće
Vrijednost
19.709,34 EUR
Fond iz kojeg se financira
Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj
Projekt „Izgradnja pješačkih staza groblja Veliko Trgovišće“ usmjeren je na izgradnju pješačkih staza na groblju Veliko Trgovišće što doprinosi unapređenju komunalne infrastrukture kao preduvjet za ulaganja i oporavak područja općine Veliko Trgovišće. Projekt će poboljšati kvalitetu življenja lokalnog stanovništva te pozitivno utjecati na podizanje razine kvalitete, sigurnosti i dostupnosti usluga u općini Veliko Trgovišće i ukupni razvoj područja, a njegova realizacija izravno doprinosi poboljšanju i proširenju lokalnih temeljnih usluga za stanovništvo općine Veliko Trgovišće. Očekivani rezultati ovog projekta su izgrađene pješačke staze na groblju Veliko Trgovišće u ukupnoj dužini od 382 metra. Izgradit će se jedna glavna staza te sekundarne staze. Konstrukcija pješačkih staza izvest će se završnim slojem asfalta, parkovnim rubnjacima i betonskim parkovnim kanalicama za odvodnju. Odvodnja površinskih voda izvest će se izgradnjom kanalizacijskog sustava. Sve staze na groblju bit će prilagođene za kretanje osoba sa invaliditetom i osoba smanjene pokretljivosti, te dovoljne širine kako bi se omogućio nesmetan prolaz kolica za prijevoz ljesova i radnih vozila na groblju.

Najnoviji projekti

Provedeni
BAIF – NOVI FINANCIJSKI INSTRUMENT ZA ULAGANJE S DRUŠTVENIM UČINKOM
Razdoblje provedbe
01.12.2020.

01.07.2022.
Projekt je uključivao poslovne anđele, institucionalne ulagače i organizacije za poduzetničku potporu u inovativne akcije za razvoj alternativnog tržišta kapitala s ciljem usmjeravanja na ulaganja s društvenim učinkom.

Saznaj više >

Provedeni
NOVI POČETAK
Razdoblje provedbe
09.06.2021.

09.12.2023.
Provedbom projekta Novi početak na području Krapinsko-zagorske županije uspostavlja se cjeloviti sustav skrbi i podrške za žrtve nasilja u obitelji na zavidnoj razini, ali isto tako pokreću brojne preventivne aktivnosti. Projektne aktivnosti uključuju rekonstrukciju i opremanje skloništa za žene žrtve nasilja i žrtve nasilja u obitelji kao i uspostavu savjetovališta te otvaranje SOS telefona.

Saznaj više >

Provedeni
Interpretacija prirodne i kulturne baštine za aktivan odmor
Razdoblje provedbe
01.09.2018.

28.02.2021.
Glavni cilj projekta RIDE&BIKE II je razvoj selektivnih turističkih proizvoda temeljenih na interpretaciji prirodne i kulturne baštine kroz uspostavu sustavnog upravljanja razvojem održivog aktivnog turizma. Specifični ciljevi projekta su: razvoj novih RIDE&BIKE turističkih proizvoda, standardizacija RIDE&BIKE ponude, inovativna promocija RIDE&BIKE proizvoda.

Saznaj više >

Skip to content