Rekonstrukcija Parka obitelji Feller u Donjoj Stubici

Razdoblje provedbe

Od 06.09.2021.
do 06.09.2023.
Nositelj projekta
Grad Donja Stubica
Vrijednost
57.103,16 EUR
Fond iz kojeg se financira
Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj
Predmet projekta je rekonstrukcija i opremanje Parka obitelji Feller u sklopu čega se planira rekonstrukcija pješačkih staza te izvedba centralne javne česme. Česma se postavlja na poziciju nekadašnjeg bunara te na suvremen, ekološki i društveno prihvatljiv način vraća element vode u središte parka. Park će se opremiti drvenim klupama, koševima za smeće i oglasnim pločama te krajobrazno urediti. Na taj će se način pružiti novi sadržaji za lokalno stanovništvo i potaknuti ih na boravak na otvorenom. Predmetno ulaganje stoga izravno utječe na razvoj društvene infrastrukture te doprinosi podizanju kvalitete života. Očekivani rezultati su: 1. Rekonstruiran postojeći park ukupne površine 1728 m2, od toga 276 m2 pješačkih staza; 2. Postavljena 1 česma, 4 klupe, 2 koša za smeće, 2 oglasne ploče.

Najnoviji projekti

Provedeni
BAIF – NOVI FINANCIJSKI INSTRUMENT ZA ULAGANJE S DRUŠTVENIM UČINKOM
Razdoblje provedbe
01.12.2020.

01.07.2022.
Projekt je uključivao poslovne anđele, institucionalne ulagače i organizacije za poduzetničku potporu u inovativne akcije za razvoj alternativnog tržišta kapitala s ciljem usmjeravanja na ulaganja s društvenim učinkom.

Saznaj više >

Provedeni
NOVI POČETAK
Razdoblje provedbe
09.06.2021.

09.12.2023.
Provedbom projekta Novi početak na području Krapinsko-zagorske županije uspostavlja se cjeloviti sustav skrbi i podrške za žrtve nasilja u obitelji na zavidnoj razini, ali isto tako pokreću brojne preventivne aktivnosti. Projektne aktivnosti uključuju rekonstrukciju i opremanje skloništa za žene žrtve nasilja i žrtve nasilja u obitelji kao i uspostavu savjetovališta te otvaranje SOS telefona.

Saznaj više >

Provedeni
Interpretacija prirodne i kulturne baštine za aktivan odmor
Razdoblje provedbe
01.09.2018.

28.02.2021.
Glavni cilj projekta RIDE&BIKE II je razvoj selektivnih turističkih proizvoda temeljenih na interpretaciji prirodne i kulturne baštine kroz uspostavu sustavnog upravljanja razvojem održivog aktivnog turizma. Specifični ciljevi projekta su: razvoj novih RIDE&BIKE turističkih proizvoda, standardizacija RIDE&BIKE ponude, inovativna promocija RIDE&BIKE proizvoda.

Saznaj više >

Skip to content