Crna kraljica

Vremenski okvir provedbe

Od 
01.01.2023.
 do
31.12.2025.
.
Nositelj projekta
Grad Krapina
Vrijednost
9.851.095,89 EUR
Sektor
Digitalno društvo i turizam i kreativno društvo
Predmet ovog projekta je obnova nepokretnog kulturnog dobra „Arheološka zona Stari grad Krapina“, obnova pojedinačnog nepokretnog kulturnog dobra Park skulptura Forma Prima u šumi Josipovac, izgradnja pješačkog mosta koji povezuje ta dva kulturna dobra te uređenje zgrade Palasa, čime će se urediti suvenirnica i bistro, infrastruktura okoliša, izgraditi će se vidikovac, vanjska pozornica s gledalištem. Kako bi se doprinijelo održivom razvoju turizma i ukupnom održivom društveno- gospodarskom razvoju Krapine, grad Krapina će projektom „Crna kraljica“ unaprijediti upravljanje nepokretnim kulturnim dobrima „Stari grad Krapina“ i „Park skulptura Forma Prima u šumi Josipovac “. Kroz Integrirani razvojni program bit će obnovljena infrastruktura na tim kulturnim dobrima i uvedeni turistički sadržaji. Na dobru „Stari grad Krapina“ u zgradu Palasa bit će uvedena sva infrastruktura (vodovod, odvodnja, rasvjeta), uređen Muzej posvećen povijesti i legendama destinacije te s arheološkim izlošcima sa samog kulturnog dobra, suvenirnica, bistro i multimedijska dvorana, uredit će se infrastruktura okoliša( vodovod, odvodnja, rasvjeta) i plato za pozornicu te će se uvesti edukacijski sadržaj u spilji neposredno uz Palas. Na dobru „Park skulptura Forma Prima u šumi Josipovac “ izvršit će se krajobrazno uređenje, uredit će se pozornica za održavanje manifestacija, obilježit će se i osvijetliti skulpture te postaviti info kiosk za posjetioce s informacijama o kulturnoj baštini turističke destinacije. Znatnom unaprjeđenju destinacije doprinijet će izgradnja pješačkog mosta između tih dvaju kulturnih dobara koji će zbog svojih karakteristika postati prvorazredna turistička atrakcija.

Partneri:

1. Krapinsko-zagorska županija
Cilj projekta:
Cilj projekta je provedba revitalizacije kulturnih znamenitosti baštine (Stari grad Krapina, Park skulptura Forma prima), generiranje novih turističkih proizvoda (pješački most, suvenirnica, muzejski postav Crna kraljica, muzejski postav pećine, multimedijska dvorana) i usluga (ugostiteljska usluga, edukacija, informiranje) te doprinos održivom razvoju turizma.
Status projekta:
Izrađen glavni izvedbeni projekt (dokumentacija za ishođenje građevinske dozvole)

Najnoviji projekti

U provedbi
Dogradnja i rekonstrukcija dječjeg vrtića u Desiniću
Razdoblje provedbe
13.03.2024.
13.03.2024.

13.03.2026.
13.03.2026.
Uz postojeća 3 dnevna boravka, dogradit će se i opremiti jedan novi dnevni boravak za 20 djece vrtićke dobi. Specifični cilj projekta je zadovoljavanje potreba djece predškolske dobi i njihovih roditelja te osiguravanje sigurnijih i adekvatnijih uvjeta za boravak djece.

Saznaj više >

Provedeni
Zalogajček 6
Razdoblje provedbe
06.09.2021.
06.09.2021.

06.07.2022.
06.07.2022.
Projektom Zalogajček 6 u osnovnim će se školama u Krapinsko-zagorskoj županiji u školskoj godini 2021./2022. osigurati obroci za djecu u riziku od siromaštva. Nositelj projekta je Krapinsko-zagorska županija kao osnivač škola, u suradnji s Gradom Krapinom i Općinom Stubičke Toplice, koje su osnivači škola na svom području. Prijavitelj i partneri zajedničkim pristupom definirali su kriterije po kojima se djeca uključuju u projekt, a projektom će se uključiti 994 učenika kojima će biti osigurano ukupno 173 950 obroka.

Saznaj više >

Provedeni
Zalogajček 5
Razdoblje provedbe
27.01.2021.
27.01.2021.

26.07.2021.
26.07.2021.
Projektom Zalogajček 5 će se u osnovnim školama u Krapinsko-zagorskoj županiji u školskoj godini 2020./2021. osigurati obroci za djecu u riziku od siromaštva. Nositelj projekta je Krapinsko-zagorska županija kao osnivač škola, a u suradnji s Gradom Krapinom i Općinom Stubičke Toplice koje su osnivači škola na svom području. Prijavitelj i partneri zajedničkim pristupom definirali su kriterije po kojima se djeca uključuju u projekt, a projektom će se uključiti 985 učenika kojima će biti osigurano 173 973 obroka.

Saznaj više >

Skip to content