Digitalizacija osnovnih i srednjih škola

Vremenski okvir provedbe

Od 
01.01.2022.
 do
31.12.2024.
.
Nositelj projekta
Krapinsko-zagorska županija
Vrijednost
1.327.228,08 EUR
Sektor
Obrazovanje
Okolnosti uzrokovane pandemijom bolesti COVID-19 dodatno su ubrzale započeti proces digitalizacije, sve je online, a računala i IT sustavi najjača su ili pak u obrazovnom sustavu najslabija karika s obzirom na analiziranu situaciju opremljenosti škola IT opremom na području Krapinsko-zagorske županije. Povratnim informacija od učenika i roditelja te analizom anketa utvrđeno je da pojedini učenici imaju vrlo loše tehničke preduvjete za realizaciju npr. nastave na daljinu. Naime, to su učenici koji u obitelji imaju samo jedan uređaj ili ni jedan (pretežno roditeljski pametni telefon, na kojem je ujedno i pristup internetu), a u obitelji ima dvoje ili više učenika. Samim time im je onemogućeno redovito sudjelovanje u nastavi na daljinu, a rezultat toga je njihovo sve veće zaostajanje u praćenju nastave, usvajanju odgojno-obrazovnih ishoda te izvršavanju zadataka. Projektom se želi stvoriti i omogućiti uvjete za rad odnosno za sudjelovanje u nastavi na daljinu te kreirati virtualne učionice. Virtualnim učionicama se stvara nova forma učenja i poučavanja te se prilagođava drugačijoj obrazovnoj paradigmi pri čemu uzima u obzir distribuiranje obrazovnih sadržaja koje nastavnici osmišljavaju i razvijaju u virtualnim okruženjima; opremanje objekata funkcionalnim uređajima i opremom; nabava alata za komunikaciju/platforme za rad na daljinu te alata za e-kvizove i testiranja (npr. pametne ploče). Nužno je i u što kraćem roku učenicima slabijeg imovinskog stanja osigurati vlastito prijenosno računalo kako bi mogli imati pristup virtualnim učionicama te je planirano nabava najmanje 3 nova prijenosna računala po svakoj školi koji bi se podijelili učenicima koji nemaju računalo u kućanstvu kako bi mogli izvršavati svoje školske obaveze. Time bi svi učenici imali ispunjene tehničke uvjete za redovito praćenje nastave na daljinu, mogli bi koristiti prednosti virtualne učionice i ne bi bilo zaostataka u učenju. Nastava na daljinu koja stvara nove forme učenja i poučavanja i koja se prilagođava drugačijoj obrazovnoj paradigmi uzima u obzir distribuiranje obrazovnih sadržaja koje nastavnici osmišljavaju i razvijaju u virtualnim okruženjima. Svi sadržaji trebaju biti lako dostupni učenicima, te ih nastavnici mogu producirati na funkcionalnim uređajima i opremi koja bi bila smještena u učionici namijenjenoj za nastavu na daljinu i prihvatljiva za izradu e-materijala, video lekcija, kreiranje web sučelja, osmišljavanje virtualne izložbe, rada na društvenim mrežama i vidljivosti svih projektnih aktivnosti. Time bi se stvorilo izvrsno okruženje i uvjeti za rješenja koja bi omogućila nastavnicima povećati kvalitetu online nastave i kreirati predavanja ili sastanka te potaknuti i motivirati učenike i suradnike kako bi lakše postigli željene rezultate. Provođenje nastave na daljinu, zahtjeva dobru pripremljenost e-materijala i stalno usavršavanje nastavnika za nova znanja i vještine snalaženja u digitalnom okruženju nužna je ne samo u ovako ekstremnim uvjetima kao što je pandemija već će biti značajna za daljnju provedbu nastave i kombiniranje klasične nastave s online nastavom. Održivost takvog pristupa bit će vidljiva i za obrazovanje odraslih, u vrijeme odsutnosti nastavnika i sl. Također nužni su licencirani programi koji mogu podržavati predviđene projektne aktivnosti.

Partneri:

1. Osnovne i srednje škole obuhvaćene projektom s područja Krapinsko-zagorske županije.
Cilj projekta:
Cilj strateškog projekta je opremanje svih škola potrebnom opremom i alatima za rad u virtualnim učionicama te izvođenje nastave na daljinu, simultano korištenje digitalnih i analognih alata u obrazovnom proces, čime se jačaju kompetencije samih nastavnika, ali i razvijaju digitalne kompetencije učenika. Projektom se želi stvoriti i omogućiti uvjete za rad odnosno za sudjelovanje u nastavi na daljinu te kreirati virtualne učionice. Predviđeni korisnici su učenici srednjih i osnovnih škola te nastavnici i stručni suradnici.
Status projekta:
Projekt je pripremljen za provedbu. Analizirana je situacija i razina opremljenosti škola te je potrebno nabaviti i implementirati opremu. Prikupljene su informativne ponude i izrađen je troškovnik.

Najnoviji projekti

U provedbi
Dogradnja i rekonstrukcija dječjeg vrtića u Desiniću
Razdoblje provedbe
13.03.2024.
13.03.2024.

13.03.2026.
13.03.2026.
Uz postojeća 3 dnevna boravka, dogradit će se i opremiti jedan novi dnevni boravak za 20 djece vrtićke dobi. Specifični cilj projekta je zadovoljavanje potreba djece predškolske dobi i njihovih roditelja te osiguravanje sigurnijih i adekvatnijih uvjeta za boravak djece.

Saznaj više >

Provedeni
Zalogajček 6
Razdoblje provedbe
06.09.2021.
06.09.2021.

06.07.2022.
06.07.2022.
Projektom Zalogajček 6 u osnovnim će se školama u Krapinsko-zagorskoj županiji u školskoj godini 2021./2022. osigurati obroci za djecu u riziku od siromaštva. Nositelj projekta je Krapinsko-zagorska županija kao osnivač škola, u suradnji s Gradom Krapinom i Općinom Stubičke Toplice, koje su osnivači škola na svom području. Prijavitelj i partneri zajedničkim pristupom definirali su kriterije po kojima se djeca uključuju u projekt, a projektom će se uključiti 994 učenika kojima će biti osigurano ukupno 173 950 obroka.

Saznaj više >

Provedeni
Zalogajček 5
Razdoblje provedbe
27.01.2021.
27.01.2021.

26.07.2021.
26.07.2021.
Projektom Zalogajček 5 će se u osnovnim školama u Krapinsko-zagorskoj županiji u školskoj godini 2020./2021. osigurati obroci za djecu u riziku od siromaštva. Nositelj projekta je Krapinsko-zagorska županija kao osnivač škola, a u suradnji s Gradom Krapinom i Općinom Stubičke Toplice koje su osnivači škola na svom području. Prijavitelj i partneri zajedničkim pristupom definirali su kriterije po kojima se djeca uključuju u projekt, a projektom će se uključiti 985 učenika kojima će biti osigurano 173 973 obroka.

Saznaj više >

Skip to content