Krajobrazna strategija i Krajobrazna osnova Krapinsko-zagorske županije

Vremenski okvir provedbe

Od 
01.01.2024.
 do
31.12.2027.
.
Nositelj projekta
Krapinsko-zagorska županija
Vrijednost
119.450,53 EUR
Sektor
Zaštita okoliša
Sadržajni okvir Krajobrazne strategije KZŽ uključuje osim ciljeva kvalitete krajobraza i akcijski plan za potporu provedbi ciljeva koji trebaju pomoći relevantnim akterima/sektorima da u daljnjem razvoju svojih politika omoguće postizanje ciljeva kvalitete krajobraza na razini županije. Krajobrazna strategija i njene mjere provode se u partnerstvu s akterima iz sektorskih politika te uključuje županijske institucije, jedinice lokalne samouprave, istraživačke institucije, nevladine organizacije i predstavnike prakse. Tipološka klasifikacija se odnosi na postupak razvrstavanja teritorija Krapinsko zagorske županije u krajobrazne tipove/područja, na razini općih i krajobraznih tipova te krajobraznih podtipova i uzoraka koji predstavljaju i čine krajobraznu raznolikost Županije. Krajobrazi Krapinsko zagorske županije nastali su stoljetnim aktivnostima stanovnika koje su mu dale prepoznatljiv, vrijedan i specifičan karakter kulturnog krajobraza Hrvatskog zagorja. Noviji trendovi razvoja kao što su širenje izgrađenih te napuštanje ruralnih područja i tradicionalnih oblika poljoprivredne proizvodnje kao i razvoja različitih oblika turizma nisu uzimali u obzir postojeći karakter i kvalitete krajobraza. Nastale promjene su uglavnom negativno utjecale na strukturu i karakter krajobraza te njegove ekološke i vizualne kvalitete. Kako bi se razvoj u budućnosti odvijao na način da koristi i nadograđuje krajobraznu raznolikost i regionalni krajobrazni identitet potrebno je utvrditi postojeće stanje, vrijednosti i ugroženost krajobraznih područja te dati mjere i smjernice za razvoj kojima će se očuvati postojeće i stvarati nove, tipove krajobraze Hrvatskoga zagorja.

Partneri:

1. Zavod za krajobraznu arhitekturu
2. Agronomski fakultet pri Sveučilištu u Zagrebu
Cilj projekta:
Cilj projekta je izraditi Krajobraznu strategiju KZŽ, kao županijski dokument koji će postaviti okvir za koherentan i kvalitetan razvoj krajobraza KZŽ, odnosno, odrediti strateške ciljeve i načela planiranja čiji je fokus na određivanju načina i mogućnosti provedbe krajobraznih politika, zaštite, planiranja i upravljanja krajobrazom. Izraditi detaljnu inventarizaciju krajobraza, tj. tipološku klasifikaciju krajobraza, raščlambu krajobraza na pojedine međusobno različite krajobrazne tipove i krajobrazna područja, vrednovati ih, analizirati razvojne pritiske te ocijeniti njihovu ugroženost zbog intenziteta promjena nastalih uslijed razvoja djelatnosti. Namjera je također odrediti mjere za zaštitu pojedinih vrjednijih dijelova krajobraza Županije te smjernice za planiranje i upravljanje razvojnim djelatnostima s ciljem zaštite kvaliteta krajobraza.
Status projekta:
Projektna ideja Obzirom na prepoznatljivost i vrijednost kulturnih krajobraza Hrvatskog zagorja te njihovu izloženost brojnim promjenama, uslijed napuštanja primarnih djelatnosti i sve većih pritisaka razvojnih djelatnosti, potrebno je izraditi krajobraznu strategiju koja će postaviti okvir za provedbu krajobraznih politika, predvidjeti aktivnosti i mjere provedbe te odrediti projekte i planove za razvoj krajobraza KZŽ kao visokokvalitetnog životnog, radnog i rekreacijskog prostora. Temeljni dokument za utvrđivanje krajobrazne raznolikosti KZŽ, je Krajobrazna osnova koja će inventarizirati krajobrazne tipove/područja KZŽ na različitim hijerarhijskim razinama, odrediti vrijednosti i pritiske na pojedine dijelove krajobraza, utvrditi njihovu ugroženost te dati mjere zaštite i smjernice za planiranje kao bi se očuvao regionalni krajobrazni identitet.

Najnoviji projekti

U provedbi
Dogradnja i rekonstrukcija dječjeg vrtića u Desiniću
Razdoblje provedbe
13.03.2024.
13.03.2024.

13.03.2026.
13.03.2026.
Uz postojeća 3 dnevna boravka, dogradit će se i opremiti jedan novi dnevni boravak za 20 djece vrtićke dobi. Specifični cilj projekta je zadovoljavanje potreba djece predškolske dobi i njihovih roditelja te osiguravanje sigurnijih i adekvatnijih uvjeta za boravak djece.

Saznaj više >

Provedeni
Zalogajček 6
Razdoblje provedbe
06.09.2021.
06.09.2021.

06.07.2022.
06.07.2022.
Projektom Zalogajček 6 u osnovnim će se školama u Krapinsko-zagorskoj županiji u školskoj godini 2021./2022. osigurati obroci za djecu u riziku od siromaštva. Nositelj projekta je Krapinsko-zagorska županija kao osnivač škola, u suradnji s Gradom Krapinom i Općinom Stubičke Toplice, koje su osnivači škola na svom području. Prijavitelj i partneri zajedničkim pristupom definirali su kriterije po kojima se djeca uključuju u projekt, a projektom će se uključiti 994 učenika kojima će biti osigurano ukupno 173 950 obroka.

Saznaj više >

Provedeni
Zalogajček 5
Razdoblje provedbe
27.01.2021.
27.01.2021.

26.07.2021.
26.07.2021.
Projektom Zalogajček 5 će se u osnovnim školama u Krapinsko-zagorskoj županiji u školskoj godini 2020./2021. osigurati obroci za djecu u riziku od siromaštva. Nositelj projekta je Krapinsko-zagorska županija kao osnivač škola, a u suradnji s Gradom Krapinom i Općinom Stubičke Toplice koje su osnivači škola na svom području. Prijavitelj i partneri zajedničkim pristupom definirali su kriterije po kojima se djeca uključuju u projekt, a projektom će se uključiti 985 učenika kojima će biti osigurano 173 973 obroka.

Saznaj više >

Skip to content