MI POmažemo Starijima III vol. II

Trajanje provedbe
Od 13.03.2023.
do 13.11.2023.
Nositelj projekta
Grad Zlatar
Vrijednost
196.850,49 EUR
Fond
Europski socijalni fond

Projekt MI POmažemo starijima III vol. II provodi se u partnerstvu Grada Zlatara, Udruge invalida Bedekovčina, Gradskog društva Crvenoga Križa Zlatar, Gornjostubičke udruge Lipin cviet te obaveznih partnera Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Područni ured Krapina, Hrvatskog zavoda za socijalni rad – Područni ured Donja Stubica te Hrvatskog zavoda za socijalni rad – Područni ured Zlatar Bistrica. Nositelj projekta je Grad Zlatar.

Projektom će se zaposliti 30 nezaposlenih žena s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem na period od 6 mjeseci za pružanje potpore i podrške krajnjim korisnicima, odnosno starijim i nemoćnim osobama s područja Krapinsko-zagorske županije. Svaka zaposlena žena skrbit će o minimalno 6 korisnika, a osim aktivnosti vezanih uz poboljšanje kvalitete života korisnika, na mjesečnoj razini kupovat će se i dostavljati kućanske i osnovne higijenske potrepštine. Projektne aktivnosti će pridonijeti povećanju kvalitete života za 180 osoba starije životne dobi i nemoćnih, smanjit će se socijalna isključenost i osamljenost te će se uvelike smanjiti institucionalizacija, tj. više krajnjih korisnika će ostati u svojim domovima.
Cilj projekta je uključivanje žena u nepovoljnom položaju na tržište rada kroz istovremeno poboljšanje kvalitete života starijih i nemoćnih na slabije razvijenom području Krapinsko-zagorske županije. Projektom će se zaposliti žene koje spadaju u ranjive skupine kako bi pružale podršku i pomoć osobama starije životne dobi i nemoćnim osobama kojima je takva potpora potrebna.

Prema Popisu stanovništva 2021.godine na području Krapinsko-zagorske županije ima preko 20% osoba u dobi od 65 godina i više u riziku od siromaštva ili socijalne isključenosti, a žene su čak i u većem riziku, posebno u kategoriji nezaposlenih ili umirovljenica. Prema stopi invaliditeta Krapinsko-zagorska županija je druga u RH, a gotovo 40% osoba s invaliditetom spada u dobnu skupinu iznad 65 godina. Temeljem ovih podataka prepoznata je potreba za brigom o starijima i nemoćnima te pružanje potpore i pomoći kako bi što dulje ostali u svojim domovima. Takva prevencija institucionalizacije kroz pružanje svakodnevne pomoći povećava kvalitetu života starije populacije i nemoćnih osoba, odnosno krajnjih korisnika projekta.
Ciljna skupina projekta – nezaposlene žene najviše srednjom stručnom spremom koje nisu u evidenciji HZZ-a kroz ovaj će projekt imati mogućnost zaposliti se i kroz svoj rad pridonijeti rješavanju društvenih izazova te uz zadovoljenje nužnih svakodnevnih potreba krajnjih korisnika pružiti im i osjećaj sigurnosti, pripadništva i važnosti društvu. Zaposlene žene će i kroz ovaj projekt obilaziti krajnje korisnike, pomagati im oko pružanja obroka, dostave potrepština, kućanskim poslovima, brige oko higijene i sl. Projektom će se pružiti veliki društveni utjecaj, rasteretiti ustanove za smještaj starijih i nemoćnih čiji su kapaciteti na području županije ograničeni i premali u odnosu na potrebe, rasteretiti će se kapaciteti zdravstvenih ustanova, omogućiti uključivanje članova obitelji korisnika na tržište rada, ali i postaviti dobar temelj za daljnji razvoj javne politike u tom smjeru. Projektom su zastupljena nerazvijena područja istočnog dijela županije na kojem se kontinuirano pokazuje potreba za takvim aktivnostima.

Partneri:

1. Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Krapina
2. Hrvatski zavod za socijalni rad, Područni ured Donja Stubica
3. Hrvatski zavod za socijalni rad, Područni ured Zlatar Bistrica
4. Hrvatski Crveni križ, Gradsko društvo Crvenog križa Zlatar
5. Udruga invalida Bedekovčina
6. Gornjostubička udruga Lipin cviet

Najnoviji projekti

U provedbi
Socijalni plan Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2024.-2026.
Razdoblje provedbe
28.05.2024.
28.05.2024.

28.01.2025.
28.01.2025.
Cilj projekta je izraditi Socijalni plan Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2024.-2026. Proces izrade socijalnog plana Krapinsko-zagorske županije će obuhvaćati analizu ...

Saznaj više >

U provedbi
Dogradnja i rekonstrukcija dječjeg vrtića u Desiniću
Razdoblje provedbe
13.03.2024.
13.03.2024.

13.03.2026.
13.03.2026.
Uz postojeća 3 dnevna boravka, dogradit će se i opremiti jedan novi dnevni boravak za 20 djece vrtićke dobi. Specifični ...

Saznaj više >

Provedeni
Zalogajček 6
Razdoblje provedbe
06.09.2021.
06.09.2021.

06.07.2022.
06.07.2022.
Projektom Zalogajček 6 u osnovnim će se školama u Krapinsko-zagorskoj županiji u školskoj godini 2021./2022. osigurati obroci za djecu u ...

Saznaj više >

Skip to content