MI POmažemo Starijima III vol. II

Razdoblje provedbe

Od 13.03.2023.
do 13.11.2023.
Nositelj projekta
Grad Zlatar
Vrijednost
196.850,49 EUR
Fond iz kojeg se financira
Europski socijalni fond
Projekt MI POmažemo starijima III vol. II provodi se u partnerstvu Grada Zlatara, Udruge invalida Bedekovčina, Gradskog društva Crvenoga Križa Zlatar, Gornjostubičke udruge Lipin cviet te obaveznih partnera Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Područni ured Krapina, Hrvatskog zavoda za socijalni rad – Područni ured Donja Stubica te Hrvatskog zavoda za socijalni rad – Područni ured Zlatar Bistrica. Nositelj projekta je Grad Zlatar. Projektom će se zaposliti 30 nezaposlenih žena s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem na period od 6 mjeseci za pružanje potpore i podrške krajnjim korisnicima, odnosno starijim i nemoćnim osobama s područja Krapinsko-zagorske županije. Svaka zaposlena žena skrbit će o minimalno 6 korisnika, a osim aktivnosti vezanih uz poboljšanje kvalitete života korisnika, na mjesečnoj razini kupovat će se i dostavljati kućanske i osnovne higijenske potrepštine. Projektne aktivnosti će pridonijeti povećanju kvalitete života za 180 osoba starije životne dobi i nemoćnih, smanjit će se socijalna isključenost i osamljenost te će se uvelike smanjiti institucionalizacija, tj. više krajnjih korisnika će ostati u svojim domovima. Cilj projekta je uključivanje žena u nepovoljnom položaju na tržište rada kroz istovremeno poboljšanje kvalitete života starijih i nemoćnih na slabije razvijenom području Krapinsko-zagorske županije. Projektom će se zaposliti žene koje spadaju u ranjive skupine kako bi pružale podršku i pomoć osobama starije životne dobi i nemoćnim osobama kojima je takva potpora potrebna. Prema Popisu stanovništva 2021.godine na području Krapinsko-zagorske županije ima preko 20% osoba u dobi od 65 godina i više u riziku od siromaštva ili socijalne isključenosti, a žene su čak i u većem riziku, posebno u kategoriji nezaposlenih ili umirovljenica. Prema stopi invaliditeta Krapinsko-zagorska županija je druga u RH, a gotovo 40% osoba s invaliditetom spada u dobnu skupinu iznad 65 godina. Temeljem ovih podataka prepoznata je potreba za brigom o starijima i nemoćnima te pružanje potpore i pomoći kako bi što dulje ostali u svojim domovima. Takva prevencija institucionalizacije kroz pružanje svakodnevne pomoći povećava kvalitetu života starije populacije i nemoćnih osoba, odnosno krajnjih korisnika projekta. Ciljna skupina projekta – nezaposlene žene najviše srednjom stručnom spremom koje nisu u evidenciji HZZ-a kroz ovaj će projekt imati mogućnost zaposliti se i kroz svoj rad pridonijeti rješavanju društvenih izazova te uz zadovoljenje nužnih svakodnevnih potreba krajnjih korisnika pružiti im i osjećaj sigurnosti, pripadništva i važnosti društvu. Zaposlene žene će i kroz ovaj projekt obilaziti krajnje korisnike, pomagati im oko pružanja obroka, dostave potrepština, kućanskim poslovima, brige oko higijene i sl. Projektom će se pružiti veliki društveni utjecaj, rasteretiti ustanove za smještaj starijih i nemoćnih čiji su kapaciteti na području županije ograničeni i premali u odnosu na potrebe, rasteretiti će se kapaciteti zdravstvenih ustanova, omogućiti uključivanje članova obitelji korisnika na tržište rada, ali i postaviti dobar temelj za daljnji razvoj javne politike u tom smjeru. Projektom su zastupljena nerazvijena područja istočnog dijela županije na kojem se kontinuirano pokazuje potreba za takvim aktivnostima.

Partneri:

1. Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Krapina
2. Hrvatski zavod za socijalni rad, Područni ured Donja Stubica
3. Hrvatski zavod za socijalni rad, Područni ured Zlatar Bistrica
4. Hrvatski Crveni križ, Gradsko društvo Crvenog križa Zlatar
5. Udruga invalida Bedekovčina
6. Gornjostubička udruga Lipin cviet

Najnoviji projekti

Provedeni
BAIF – NOVI FINANCIJSKI INSTRUMENT ZA ULAGANJE S DRUŠTVENIM UČINKOM
Razdoblje provedbe
01.12.2020.

01.07.2022.
Projekt je uključivao poslovne anđele, institucionalne ulagače i organizacije za poduzetničku potporu u inovativne akcije za razvoj alternativnog tržišta kapitala s ciljem usmjeravanja na ulaganja s društvenim učinkom.

Saznaj više >

Provedeni
NOVI POČETAK
Razdoblje provedbe
09.06.2021.

09.12.2023.
Provedbom projekta Novi početak na području Krapinsko-zagorske županije uspostavlja se cjeloviti sustav skrbi i podrške za žrtve nasilja u obitelji na zavidnoj razini, ali isto tako pokreću brojne preventivne aktivnosti. Projektne aktivnosti uključuju rekonstrukciju i opremanje skloništa za žene žrtve nasilja i žrtve nasilja u obitelji kao i uspostavu savjetovališta te otvaranje SOS telefona.

Saznaj više >

Provedeni
Interpretacija prirodne i kulturne baštine za aktivan odmor
Razdoblje provedbe
01.09.2018.

28.02.2021.
Glavni cilj projekta RIDE&BIKE II je razvoj selektivnih turističkih proizvoda temeljenih na interpretaciji prirodne i kulturne baštine kroz uspostavu sustavnog upravljanja razvojem održivog aktivnog turizma. Specifični ciljevi projekta su: razvoj novih RIDE&BIKE turističkih proizvoda, standardizacija RIDE&BIKE ponude, inovativna promocija RIDE&BIKE proizvoda.

Saznaj više >

Skip to content