Mreža zdravstvenih hubova kao inovativnih inkubatora za poticanje i promociju zdravlja i zdravog načina življenja

Vremenski okvir provedbe

Od 
01.01.2021.
 do
31.12.2027.
.
Nositelj projekta
Krapinsko-zagorska županija
Vrijednost
66.361.404,21 EUR
Sektor
Zdravstvo
Krapinsko-zagorska županija, zahvaljujući svojim prirodnim resursima (geotermalni izvori ljekovite vode), izrazito na povoljnom geografskom položaju te dosadašnjem stupnju razvijenost zdravstvenog sektora (2 specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju, 1 opća bolnica, 2 specijalne bolnice (1 za kardiovaskularne bolesti, 1 za ortopediju), 40-tak ordinacija dentalne medicine) ima sve preduvjete za ostvarenje vizije KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA – EUROPSKI CENTAR ZDRAVLJA. Iako je odavno poznato da koliko ima i ljudi na svijetu, gotovo toliko ima i bolesti odnosno otkad postoji čovjek, postoje i virusi, bakterije i ostali uzročnici bolesti s kojima znanost vodi kontinuirane bitke za premoć. Izuzetni napreci u medicini posljednjih 300tinjak godina, suočivši se s pandemijom COVID-19 u 2020. godini, ponovno su pred novim izazovom, izazovom koji je barem većinu 2020. godine uspio pokazat nadmoć. Nespremnost zdravstvenog sektora u borbi protiv novog soja virusa, kazala je da je zdravstveni sustav pred prekretnicom. Zemlje EU-a suočene su sa sve brojnijim izazovima i pritiscima na zdravstveni sustav (liste čekanja, povećanje rehospitalizacija, smanjenje dostupnosti zdravstvene njege, zamor liječnika) koji su dodatno eskalirali COVID-19 krizom. Sukladno tome, vrtoglavo rastu i troškovi zdravstva, koji se na razini EU procjenjuju na 700 milijardi EUR u 2019. godini. Ovaj projekt se sastoji od cjelovitog sustava uspostave Krapinsko-zagorske županije kao europskog centra zdravlja: 1. Uspostava zdravstvenog inkubatora kao proizvodno-tehnološkog te istraživačko-razvojnog centra, 2. Uspostava i unapređenje srednjoškolskog i visokoškolskog obrazovnog sustava 3. Uspostava sustava poticanja zapošljavanja i samozapošljavanja 4. Uspostava centra kompetentnosti u zdravstvu 5. Suradnja u području umjetne inteligencije u zdravstvu

Partneri:

1. JLS na čijem teritoriju se uspostavlja hub: Zabok, Krapinske Toplice, Stubičke Toplice, Pregrada
2. Medicinski fakulteti
3. Farmaceutske tvrtke
Cilj projekta:
Ciljevi projekta: Opći cilj projekta je unapređenje zdravstvenog sektora i uspostava zdravstvenog inkubatora kao potpornog sustava zdravstvenog sektora. Specifični ciljevi projekta su: – izgradnja i rekonstrukcija postojećih objekata u zdravstvene inkubatore – uspostava i unapređenje obrazovnog sustava u području zdravstva – uspostava sustava za poticanje zapošljavanja – uspostava centra kompetentnosti u zdravstvu – stvaranje novih radnih mjesta u zdravstvu te sektorima povezanim uz zdravstvo (servisne usluge, proizvodnja opreme i sitnog inventara) Ciljne skupine: – tvrtke i njihovi djelatnici zaposleni na razvoju inovacija u zdravstvu (medicinsko i nemedicinsko osoblje) – profesori i znanstveno te stručno osoblje Medicinskih fakulteta zaposleni na istraživačko-razvojnim projektima Korisnici projekta: – pacijenti (iz KZŽ; RH i šire regije Centralne i Jugoistočne Europe) – zdravo stanovništvo koje radi na sprečavanju i razvoju bolesti – zdravstveni djelatnici drugih ustanova koji će moći koristiti inovacije hubova
Status projekta:
Projektna ideja

Najnoviji projekti

U provedbi
Dogradnja i rekonstrukcija dječjeg vrtića u Desiniću
Razdoblje provedbe
13.03.2024.
13.03.2024.

13.03.2026.
13.03.2026.
Uz postojeća 3 dnevna boravka, dogradit će se i opremiti jedan novi dnevni boravak za 20 djece vrtićke dobi. Specifični cilj projekta je zadovoljavanje potreba djece predškolske dobi i njihovih roditelja te osiguravanje sigurnijih i adekvatnijih uvjeta za boravak djece.

Saznaj više >

Provedeni
Zalogajček 6
Razdoblje provedbe
06.09.2021.
06.09.2021.

06.07.2022.
06.07.2022.
Projektom Zalogajček 6 u osnovnim će se školama u Krapinsko-zagorskoj županiji u školskoj godini 2021./2022. osigurati obroci za djecu u riziku od siromaštva. Nositelj projekta je Krapinsko-zagorska županija kao osnivač škola, u suradnji s Gradom Krapinom i Općinom Stubičke Toplice, koje su osnivači škola na svom području. Prijavitelj i partneri zajedničkim pristupom definirali su kriterije po kojima se djeca uključuju u projekt, a projektom će se uključiti 994 učenika kojima će biti osigurano ukupno 173 950 obroka.

Saznaj više >

Provedeni
Zalogajček 5
Razdoblje provedbe
27.01.2021.
27.01.2021.

26.07.2021.
26.07.2021.
Projektom Zalogajček 5 će se u osnovnim školama u Krapinsko-zagorskoj županiji u školskoj godini 2020./2021. osigurati obroci za djecu u riziku od siromaštva. Nositelj projekta je Krapinsko-zagorska županija kao osnivač škola, a u suradnji s Gradom Krapinom i Općinom Stubičke Toplice koje su osnivači škola na svom području. Prijavitelj i partneri zajedničkim pristupom definirali su kriterije po kojima se djeca uključuju u projekt, a projektom će se uključiti 985 učenika kojima će biti osigurano 173 973 obroka.

Saznaj više >

Skip to content