Poučna staza Mače

Razdoblje provedbe

Od 29.09.2020.
do 31.05.2022.
Nositelj projekta
Općina Mače
Vrijednost
90.949,96 EUR
Fond iz kojeg se financira
Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj
Poučna staza Mače odnosi se na uređenje poučne staze se nalazi u naselju Veliki Komor u općini Mače, unutar područja NATURA 2000 na području zaštićenog krajobraza Sutinske toplice. Staza je namijenjena obogaćivanju znanja i duha učenika, studenata, planinara, biciklista i svih ljubitelja prirode. Kroz sažetke istinskih ljubitelja prirode, istraživača i znanstvenika svih područja znanosti, posjetitelji će se upoznati s bogatstvom prirode i kulture općine Mače i Hrvatskog zagorja. Poučna staza Mače model je kako se preslikavanjem bioraznolikosti, kulture, povijesti i običaja u prostoru i vremenu može njegovati prirodna struktura i biološka raznolikost krajobraza. Istraživanjima i edukacijom kroz stazu proširivati spoznaje o kompleksnosti ekosustava koje će služiti promicanju odgoja i obrazovanja o zaštiti prirode te pridonositi očuvanju prirodne ravnoteže i biološke raznolikosti. Zahvatom se predviđa uređenje staze s dodatkom interaktivnih i edukativnih sadržaja. Predviđa se uređenje pošljunčane dionice staze u duljini od cca 900 m te dijelom od cca 900 m na postojećoj prometnici u smjeru sjever-jug. Staza kreće na sjevernoj strani nedaleko od nekadašnjeg kompleksa Sutinskih termi, a završava na južnoj strani kod crkve sv. Benedikta. Staza najvećim dijelom prolazi kroz neizgrađeno područje, šumski predio te kroz povijesno naselje seoskih obilježja. Uz stazu će se izvesti info panoi koji će na zanimljiv način prezentirati osnovne informacije o šumama te flori i fauni karakterističnoj za predmetni dio Hrvatskog zagorja kao i zaštićenim vrstama te će ujedno prezentirati povijest i kulturu mjesta. Info panoi će se izvesti od prirodnih materijala – drva kao i predviđene klupe, stolovi, hranilice za ptice, kućice za ptice, drveni leptiri i putokazi. U projektu je predviđeno i postavljanje dvogleda na najvišoj točki staze.

Najnoviji projekti

Provedeni
BAIF – NOVI FINANCIJSKI INSTRUMENT ZA ULAGANJE S DRUŠTVENIM UČINKOM
Razdoblje provedbe
01.12.2020.

01.07.2022.
Projekt je uključivao poslovne anđele, institucionalne ulagače i organizacije za poduzetničku potporu u inovativne akcije za razvoj alternativnog tržišta kapitala s ciljem usmjeravanja na ulaganja s društvenim učinkom.

Saznaj više >

Provedeni
NOVI POČETAK
Razdoblje provedbe
09.06.2021.

09.12.2023.
Provedbom projekta Novi početak na području Krapinsko-zagorske županije uspostavlja se cjeloviti sustav skrbi i podrške za žrtve nasilja u obitelji na zavidnoj razini, ali isto tako pokreću brojne preventivne aktivnosti. Projektne aktivnosti uključuju rekonstrukciju i opremanje skloništa za žene žrtve nasilja i žrtve nasilja u obitelji kao i uspostavu savjetovališta te otvaranje SOS telefona.

Saznaj više >

Provedeni
Interpretacija prirodne i kulturne baštine za aktivan odmor
Razdoblje provedbe
01.09.2018.

28.02.2021.
Glavni cilj projekta RIDE&BIKE II je razvoj selektivnih turističkih proizvoda temeljenih na interpretaciji prirodne i kulturne baštine kroz uspostavu sustavnog upravljanja razvojem održivog aktivnog turizma. Specifični ciljevi projekta su: razvoj novih RIDE&BIKE turističkih proizvoda, standardizacija RIDE&BIKE ponude, inovativna promocija RIDE&BIKE proizvoda.

Saznaj više >

Skip to content