Sanacija klizišta na nerazvrstanim cestama u općini Desinić- Trnovec Desinićki i Gora Podhraški

Trajanje provedbe
Od 09.07.2022.
do 30.06.2023.
Nositelj projekta
Općina Desinić
Vrijednost
218.304,13 EUR
Fond
Projekt se provodi u sklopu Poziva na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava Hitno obnavljanje pogođenih prirodnih područja kako bi se izbjegli neposredni učinci erozije tla na području grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije, Koprivničko-križevačke županije i Bjelovarsko-bilogorske županije, iz Fonda solidarnosti Europske unije.
Projektom će se sanirati klizišta u zoni postojećih prometnica na lokacijama u naseljima Desinić Gora (zaseok Podhraški) i Trnovec Desinićki. Na predmetnim lokacijama su i ranije bile vidljive manje pukotine i nestabilnosti na nizbriježnoj strani pokosa, a nakon potresa u Petrinji 28. i 29. prosinca 2020. godine uočena je pojačana destabilizacija i povećanje deformacija, širenje vlačnih pukotina, te slijeganja nizbriježnog dijela ceste i strmih nizbriježnih pokosa Daljnjim napredovanjem klizišta, moguća je deformacija širih dijelova prometnica, koje tada ne bi bile u funkciji. Sada je funkcija prometne povezanosti narušena, a nizbriježni pokosi u stanju labilne ravnoteže. Oštećenja u vidu pukotina koje su uočene i ranije na lokacijama nestabilnih pokosa uz nerazvrstane ceste u naseljima Trnovec Desinićki i Desinić Gora (zaseok Podhraški), uslijed potresa od 28. i 29. prosinca 2020. godine su se vidno pojačala. Vidljive su deformacije kolničke konstrukcije u vidu pukotina i slijeganja trupa prometnice i nizbriježnog dijela ceste te je pojačana i destabilizacija. Prema nalazima sudskog vještaka, za obje predmetne lokacije utvrđeno je da je nastala šteta od potresa 95%. Zato će se ovom operacijom osigurati stabilnost tla, odnosno spriječiti daljnja erozija tla te oštećenje okolne infrastrukture na predmetnim lokacijama.

Najnoviji projekti

U provedbi
Dogradnja i rekonstrukcija dječjeg vrtića u Desiniću
Razdoblje provedbe
13.03.2024.
13.03.2024.

13.03.2026.
13.03.2026.
Uz postojeća 3 dnevna boravka, dogradit će se i opremiti jedan novi dnevni boravak za 20 djece vrtićke dobi. Specifični cilj projekta je zadovoljavanje potreba djece predškolske dobi i njihovih roditelja te osiguravanje sigurnijih i adekvatnijih uvjeta za boravak djece.

Saznaj više >

Provedeni
Zalogajček 6
Razdoblje provedbe
06.09.2021.
06.09.2021.

06.07.2022.
06.07.2022.
Projektom Zalogajček 6 u osnovnim će se školama u Krapinsko-zagorskoj županiji u školskoj godini 2021./2022. osigurati obroci za djecu u riziku od siromaštva. Nositelj projekta je Krapinsko-zagorska županija kao osnivač škola, u suradnji s Gradom Krapinom i Općinom Stubičke Toplice, koje su osnivači škola na svom području. Prijavitelj i partneri zajedničkim pristupom definirali su kriterije po kojima se djeca uključuju u projekt, a projektom će se uključiti 994 učenika kojima će biti osigurano ukupno 173 950 obroka.

Saznaj više >

Provedeni
Zalogajček 5
Razdoblje provedbe
27.01.2021.
27.01.2021.

26.07.2021.
26.07.2021.
Projektom Zalogajček 5 će se u osnovnim školama u Krapinsko-zagorskoj županiji u školskoj godini 2020./2021. osigurati obroci za djecu u riziku od siromaštva. Nositelj projekta je Krapinsko-zagorska županija kao osnivač škola, a u suradnji s Gradom Krapinom i Općinom Stubičke Toplice koje su osnivači škola na svom području. Prijavitelj i partneri zajedničkim pristupom definirali su kriterije po kojima se djeca uključuju u projekt, a projektom će se uključiti 985 učenika kojima će biti osigurano 173 973 obroka.

Saznaj više >

Skip to content