Specijalizacijom do visokokvalitetnih usluga hitne medicine

Razdoblje provedbe

Od 15.02.2018.
do 15.08.2023.
Nositelj projekta
Specijalizacijom do visokokvalitetnih usluga hitne medicine
Vrijednost
191.912,92 EUR
Fond iz kojeg se financira
Europski socijalni fond
Zavod za hitnu medicinu KZŽ prijavio je aktivnosti specijalističkog usavršavanja za 1 specijalizanta hitne medicine koje će trajati 5 godina kroz projekt Specijalizacijom do visokokvalitetnih usluga hitne medicine. Kako bi se osigurala kvalitetna hitna medicinska pomoć nužno je i ulaganje u specijalističko usavršavanje doktora medicine kako bi se potrebitima ista mogla pružiti na adekvatan i kvalitetan način. Projektom se osigurava specijalizacija za 1 liječnika u području hitne medicine, te na taj način poboljšava pristup uslugama zdravstvene zaštite i hitne medicine, odnosno osnažuje mreža primarne zdravstvene zaštite i smanjuje broj lokacija s manjkom liječnika u Krapinsko-zagorskoj županiji.

Najnoviji projekti

Provedeni
BAIF – NOVI FINANCIJSKI INSTRUMENT ZA ULAGANJE S DRUŠTVENIM UČINKOM
Razdoblje provedbe
01.12.2020.

01.07.2022.
Projekt je uključivao poslovne anđele, institucionalne ulagače i organizacije za poduzetničku potporu u inovativne akcije za razvoj alternativnog tržišta kapitala s ciljem usmjeravanja na ulaganja s društvenim učinkom.

Saznaj više >

Provedeni
NOVI POČETAK
Razdoblje provedbe
09.06.2021.

09.12.2023.
Provedbom projekta Novi početak na području Krapinsko-zagorske županije uspostavlja se cjeloviti sustav skrbi i podrške za žrtve nasilja u obitelji na zavidnoj razini, ali isto tako pokreću brojne preventivne aktivnosti. Projektne aktivnosti uključuju rekonstrukciju i opremanje skloništa za žene žrtve nasilja i žrtve nasilja u obitelji kao i uspostavu savjetovališta te otvaranje SOS telefona.

Saznaj više >

Provedeni
Interpretacija prirodne i kulturne baštine za aktivan odmor
Razdoblje provedbe
01.09.2018.

28.02.2021.
Glavni cilj projekta RIDE&BIKE II je razvoj selektivnih turističkih proizvoda temeljenih na interpretaciji prirodne i kulturne baštine kroz uspostavu sustavnog upravljanja razvojem održivog aktivnog turizma. Specifični ciljevi projekta su: razvoj novih RIDE&BIKE turističkih proizvoda, standardizacija RIDE&BIKE ponude, inovativna promocija RIDE&BIKE proizvoda.

Saznaj više >

Skip to content