Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije – zdravstveni hub hitne medicine

Vremenski okvir provedbe

Od 
01.01.2022.
 do
31.05.2026.
.
Nositelj projekta
Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije
Vrijednost
1.327.228,08 EUR
Sektor
Zdravlje i kvaliteta života
Projekt se odnosi na poboljšanje uvjeta rada hitnog medicinskog tima KZŽ. Obzirom na ruralni dio županije te disperziranost lokacija na kojima timovi djeluju, potrebno je uravnotežiti kvalitetu usluge dodatnom opremom za pružanje pravovremene pomoći što dovodi do smanjenja vremena odgovora na hitan poziv, kvalitetnije praćenje stanja pacijenta te povećanih izgleda za preživljavanje. Projektom se želi nabaviti 8 uređaja za dezinfekciju vozila, 8 izolacijskih jedinica za prijevoz pacijenata, 8 transportnih respiratora, 8 defibrilatora, omogućiti umrežen cjelokupni sustav hitne medicine u KZŽ kroz IP videoportafone, nabavljena računala/tableti za djelatnike kako bi se podatci o pacijentu automatski unijeli u sustav. Uz izgradnju fizičkog objekta, jačaju se kapaciteti hitne medicinske skrbi koja postaje centralno mjesto za razvoj i identifikaciju usluga potrebnih u zajednici te se pilotiraju inovativne usluge u suradnji s lokalnim stanovništvom. Izgradnjom nove zgrade riješio bi se ključni problem koji Zavod za hitnu medicinu Krapinsko – zagorske županije ima, a to je nedostatak prostora i to poglavito za Medicinsko prijavno-dojavnu jedinicu koja godišnje zaprimi oko 28.000 poziva pacijenata, a sada radi u neprihvatljivim uvjetima. Novom zgradom riješio bi se i problem adekvatnog prostora za reanimaciju u Krapini, garaže za vozila, kao i skladišni prostor u prizemlju. Ujedno, vezano na epidemiju koja je u tijeku potrebna je i izolacijska jedinica. Na katu zgrade planiran je prostor za upravu Zavoda i nastavno – edukacijske svrhe što će omogućiti daljnji razvoj Zavoda u nastavnom i znanstvenom smjeru.

Partneri:

Krapinsko-zagorska županija
Cilj projekta:
Cilj projekata je poboljšanje uvjeta rada hitnog medicinskog tima KZŽ kako bi se poboljšala usluga pružanja hitne medicinske skrbi na području cijele Krapinsko-zagorske županije. Uz jačanje kapaciteta kroz opremanje modernom opremom za pružanje pomoći, stvorit će se hub za edukaciju profesionalnih zdravstvenih djelatnika za pružanje pomoći korištenjem modernih i inovativnih pristupa uz digitalne tehnologije i opremu čime se omogućuje ravnomjerna pomoć svim stanovnicima i skraćuje se vrijeme reakcije u hitnim situacijama. Projekt cilja na stvaranje edukacijsko-interventnog centra koji će okupiti profesionalne djelatnike u zdravstvenom sustavu te hitne interventne službe te zainteresirane stanovnike te će se stvarati mreža hitne medicinske pomoći u izvanrednim situacijama u zajednici. Direktni korisnici su djelatnici Zavoda za hitnu medicinu KZŽ, a ciljana skupina građanstvo KZŽ.
Status projekta:
Zdravlje i kvaliteta života

Najnoviji projekti

U provedbi
Dogradnja i rekonstrukcija dječjeg vrtića u Desiniću
Razdoblje provedbe
13.03.2024.
13.03.2024.

13.03.2026.
13.03.2026.
Uz postojeća 3 dnevna boravka, dogradit će se i opremiti jedan novi dnevni boravak za 20 djece vrtićke dobi. Specifični cilj projekta je zadovoljavanje potreba djece predškolske dobi i njihovih roditelja te osiguravanje sigurnijih i adekvatnijih uvjeta za boravak djece.

Saznaj više >

Provedeni
Zalogajček 6
Razdoblje provedbe
06.09.2021.
06.09.2021.

06.07.2022.
06.07.2022.
Projektom Zalogajček 6 u osnovnim će se školama u Krapinsko-zagorskoj županiji u školskoj godini 2021./2022. osigurati obroci za djecu u riziku od siromaštva. Nositelj projekta je Krapinsko-zagorska županija kao osnivač škola, u suradnji s Gradom Krapinom i Općinom Stubičke Toplice, koje su osnivači škola na svom području. Prijavitelj i partneri zajedničkim pristupom definirali su kriterije po kojima se djeca uključuju u projekt, a projektom će se uključiti 994 učenika kojima će biti osigurano ukupno 173 950 obroka.

Saznaj više >

Provedeni
Zalogajček 5
Razdoblje provedbe
27.01.2021.
27.01.2021.

26.07.2021.
26.07.2021.
Projektom Zalogajček 5 će se u osnovnim školama u Krapinsko-zagorskoj županiji u školskoj godini 2020./2021. osigurati obroci za djecu u riziku od siromaštva. Nositelj projekta je Krapinsko-zagorska županija kao osnivač škola, a u suradnji s Gradom Krapinom i Općinom Stubičke Toplice koje su osnivači škola na svom području. Prijavitelj i partneri zajedničkim pristupom definirali su kriterije po kojima se djeca uključuju u projekt, a projektom će se uključiti 985 učenika kojima će biti osigurano 173 973 obroka.

Saznaj više >

Skip to content