ZEZ Centar Zagorje – Znanstveni edukativno-zabavni centar Zagorje

Vremenski okvir provedbe

Od 
01.01.2021.
 do
31.12.2023.
.
Nositelj projekta
Krapinsko-zagorska županija
Vrijednost
16.732.364,46 EUR
Sektor
Obrazovanje/ Poduzetništvo
Krapinsko-zagorska županija, Grad Donja Stubica i ZADRUGA ZEZ, kao partneri u projektu, uvidjeli su da u Republici Hrvatskoj postoji potreba za popularizacijom znanosti i edukacije, te da bi uspostava znanstvenog edukativno-zabavnog centra predstavljala dobru osnovu za popularizaciju znanosti i edukaciju, kao i razvoj društvene potpore i ulaganja u znanost i tehnologiju, jačanje suradnje znanstvenih institucija i gospodarstva, potporu poduzetništvu, poticanje većeg ulaganja privatnog sektora u razvoj i istraživanje, povećanje broja mladih ljudi koji odabiru studij ili rad u znanosti i tehnologiji, kao i shvaćanje da znanost i tehnologija čine vitalni dio kulturnog nasljeđa Republike Hrvatske te doprinose ekonomskom razvoju države i njezinih stanovnika. Ovim projektnim programom definiraju se osnovna rješenja sa analizom prostornih mogućnosti rekonstrukcije dvorca Stubički Golubovec, izgradnje novog objekta, u Donjoj Stubici, ukupne površine 31.452,00 m². Predmetnim zahvatom u prostoru planira se izvedba Znanstveno – edukativno – zabavnog centra, u kojem bi se posebno osmišljenim sadržajima i prezentacijom istih, javnosti približila znanost, odnosno omogućila vizualizacija svjetskih i hrvatskih dostignuća, dok bi se djeci pokušalo približiti školsko gradivo te ih educiralo na zabavan način. Provedba projekta rezultirati će povezivanjem obrazovanja s potrebama tržišta rada, doprinosom reformi općeg i strukovnog obrazovanja i poboljšanjem pristupa obrazovanju i osposobljavanju na svim razinama. Predviđeni korisnici usluga centra su djeca i mladi kojima će se približiti školsko gradivo i educirati ih na zabavan način te poticati na odabir studija ili rada u znanosti i tehnologiji. Uz to, centar će poticati darovitost u osnovnim i srednjim školama u regiji te će se uspostaviti prostor za rad s poduzetnicima početnicima u sferi znanosti i umjetne inteligencije. Projekt obuhvaća revitalizaciju dvorca Stubički Golubovec kroz rekonstrukciju i dogradnju i uspostavu regionalnog centra izvrsnosti za STEAM područje i poduzetničko-potporno okruženje za poduzetnike početnike koji realiziraju projekte vezane uz velike baze podataka i umjetnu inteligenciju. Projekt je usmjeren i na stvaranje okruženja za razvoj poduzetništva vezano za znanost i STEM područje na način da se pruža podrška potencijalnim start-upovima i scale upovima. Podrška se pruža novoosnovanim MSP-ima te ih se usmjerava u svim fazama rasta putem mentorske podrške ovisno o njihovim potrebama, ostvaruje se suradnja s drugim poduzetničkim potpornim institucijama kako bi se pružile bolje usluge te se jačaju kapaciteti potpornih institucija. Posebna pozornost se usmjerava na pripremu MSP-a za prihvat investicija (venture capital funds ili business angels). Poduzetnička komponenta cilja i na uspostavu poduzetničkog gnijezda za srednje škole za jačanje kompetencija u sferi tehničke kulture pod FAbLAb-a.

Partneri:

1. Grad Donja Stubica
2. Zadruga ZEZ
Cilj projekta:
Projekt znanstveno-edukacijsko-zabavnog centra Zagorje usmjeren je na: 1. Obnovu kulturne baštine Krapinsko-zagorske županije te stavljanje zaštićenog kulturnog dobra i prirodne baštine u punu funkciju; 2. Stvaranje centralnog mjesta za popularizaciju znanosti na inovativan način te promociju i jačanje STEM vještina djece i odraslih; 3. Promocija i potpora razvoju poduzetništva u ranim fazama rasta i razvoja a naglaskom na big data znanost i umjetnu inteligenciju.
Status projekta:
Izrađena dokumentacija: Konzervatorska studija dvorca, Konzervatorska studija perivoja, Muzeološka koncepcija, popis izložaka, Mišljenje Ministarstva zaštite okoliša i energetike o usklađenosti projekta sa odredbama zaštite okoliša, arhitektonski snimak postojećeg stanja s dokumentacijom, geotehnički elaborat, izrađeno idejno rješenje, ishođena lokacijska dozvola.

Najnoviji projekti

U provedbi
Dogradnja i rekonstrukcija dječjeg vrtića u Desiniću
Razdoblje provedbe
13.03.2024.
13.03.2024.

13.03.2026.
13.03.2026.
Uz postojeća 3 dnevna boravka, dogradit će se i opremiti jedan novi dnevni boravak za 20 djece vrtićke dobi. Specifični cilj projekta je zadovoljavanje potreba djece predškolske dobi i njihovih roditelja te osiguravanje sigurnijih i adekvatnijih uvjeta za boravak djece.

Saznaj više >

Provedeni
Zalogajček 6
Razdoblje provedbe
06.09.2021.
06.09.2021.

06.07.2022.
06.07.2022.
Projektom Zalogajček 6 u osnovnim će se školama u Krapinsko-zagorskoj županiji u školskoj godini 2021./2022. osigurati obroci za djecu u riziku od siromaštva. Nositelj projekta je Krapinsko-zagorska županija kao osnivač škola, u suradnji s Gradom Krapinom i Općinom Stubičke Toplice, koje su osnivači škola na svom području. Prijavitelj i partneri zajedničkim pristupom definirali su kriterije po kojima se djeca uključuju u projekt, a projektom će se uključiti 994 učenika kojima će biti osigurano ukupno 173 950 obroka.

Saznaj više >

Provedeni
Zalogajček 5
Razdoblje provedbe
27.01.2021.
27.01.2021.

26.07.2021.
26.07.2021.
Projektom Zalogajček 5 će se u osnovnim školama u Krapinsko-zagorskoj županiji u školskoj godini 2020./2021. osigurati obroci za djecu u riziku od siromaštva. Nositelj projekta je Krapinsko-zagorska županija kao osnivač škola, a u suradnji s Gradom Krapinom i Općinom Stubičke Toplice koje su osnivači škola na svom području. Prijavitelj i partneri zajedničkim pristupom definirali su kriterije po kojima se djeca uključuju u projekt, a projektom će se uključiti 985 učenika kojima će biti osigurano 173 973 obroka.

Saznaj više >

Skip to content