OVO JE ONO ŠTO MI RADIMO I NA ŠTO SMO PONOSNI.

PROJEKTI U PRIPREMI

U pripremi
Specijalističko usavršavanje jednog doktora medicine u Zavodu za Hitnu medicinu KZŽ
Razdoblje provedbe
01.01.2024.

31.12.2028.
Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije na ovaj natječaj prijavljuje aktivnosti specijalističkog usavršavanja za 1 specijalizanta hitne medicine koje će trajati 5 godina. Kako bi se osigurala kvalitetna hitna medicinska pomoć nužno je i ulaganje u specijalističko usavršavanje doktora kako bi se potrebitima ista mogla pružiti na adekvatan i kvalitetan način. Iz tog razloga opravdana je provedba projekta Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije. S obzirom na ozbiljan nedostatak zdravstvene radne snage u Hrvatskoj, cilj je ovog projekta poboljšati pristup zdravstvenoj skrbi putem održivog povećanja broja specijalista, odnosno projekt izravno doprinosi većem broju medicinskih stručnjaka i boljoj pokrivenosti zdravstvenim uslugama. Ovaj projekt omogućiti će specijalističko usavršavanje jednog zdravstvenog djelatnika, doktora medicine na području hitne medicine i na taj način ostvariti ravnomjernu i dostatnu popunjenost Mreže javne zdravstvene službe, kao i dostupnost zdravstvene zaštite svim građanima Krapinsko – zagorske županije. Samim projektom poboljšati će se pristup zdravstvenoj zaštiti te će se osigurati veća učinkovitost u pružanju usluga zdravstvene zaštite na primarnoj razini.

Saznaj više >

U pripremi
Specijalističko usavršavanje medicinskih sestara i tehničara u Zavodu za Hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije
Razdoblje provedbe
01.06.2023.

31.12.2024.
Investicija „Specijalističko usavršavanje medicinskih sestara i tehničara u djelatnosti hitne medicine“ ima za cilj osiguranje znanja i vještina, odnosno kompetencija za samostalan rad u hitnoj medicinskoj službi kroz specijalističko usavršavanje medicinskih sestara/tehničara u djelatnosti hitne medicine. Na taj način usluge hitne medicinske službe postat će dostupnije pacijentima i povećat će se učinkovitost postojećih timova i povećati kvaliteta hitne medicinske službe. Medicinske sestre/tehničari sa završenim specijalističkim usavršavanjem pružat će širi opseg zdravstvene usluge prema hitnim pacijentima te za veliki broj intervencija neće biti potreban liječnik.

Saznaj više >

U pripremi
STUB KULTURA – Donja Stubica
Razdoblje provedbe
01.05.2024.

01.09.2024.
Projekt STUB-kultura usmjeren je na dovršetak obnove zgrade Fellerove ljekarne kako bi se u Donjoj Stubici stvorio jedinstveni prostor za kulturno djelovanje civilnog i javnog sektora. Provedbom aktivnosti rekonstrukcije Donja Stubica svoju imovinu stavlja u punu funkciju dajući joj inovativan karakter. Projektom se stvara društveni centar u sferi njegovanja kulturnog identiteta, kulturnog izričaja i kreativnog razmišljanja za lokalnu zajednicu. Projektom se predviđa zamjena dijela vanjske stolarije u prizemlju zgrade.

Saznaj više >

U pripremi
Knjižnica u pokretu
Razdoblje provedbe
30.01.2021.

30.12.2022.
Projekt “Knjižnica u pokretu” usmjeren je na povećanje čitalačke pismenosti stanovnika Krapinsko-zagorske županije osnivanjem pokretne knjižnice. Povećanjem dostupnosti knjižničnih usluga osnivanjem pokretne knjižnice u mjestima gdje nije osnovana narodna knjižnica potiče se razvijanje čitalačkih navika i pismenost što dalje utječe na razvoj obrazovanja, kritičkog razmišljanjai osobni razvitak pojedinca. “Knjižnica u pokretu” omogućit će stanovnicima 19 općina aktivnu participaciju u kulturi uz otvoreni dijalog Knjižnice grada Krapine kao nositelja projekta.

Saznaj više >

U pripremi
Dogradnja i opremanje Dječjeg vrtića Zlatarsko zlato
Razdoblje provedbe
09.02.2023.

09.02.2026.
Projektnim prijedlogom „Izgradnja područnog vrtića s kuhinjom na području Grada Zlatara“ Grad Zlatar izgradit će i opremiti područni vrtić s kuhinjom sa 7 novih dnevnih boravaka kako bi se unaprijedile i proširile usluge predškolskog odgoja i obrazovanja na području Grada Zlatara. Ovim projektom proširit će se kapaciteti matičnog Dječjeg vrtića i jaslica Zlatarsko zlato i omogućiti smještaj većem broju djece u novoopremljenom objektu. Kapacitetom od 7 novih dnevnih boravaka – 3 jaslička i 4 vrtićka smjestit će se dodatno ukupno do 116 djece te se time smanjuje pritisak na matični vrtić i liste čekanja i povećava kvaliteta života djece i roditelja na području Grada Zlatara.

Saznaj više >

U pripremi
Sportsko-rekreacijski park Zaseka
Razdoblje provedbe
01.07.2023.

30.06.2025.
Predmet projektne prijave je rekonstrukcija i opremanje parka Zaseka sa svim sportsko rekreacijskim sadržajima prema načelima zelene i digitalne tranzicije. Park Zaseka predviđen je za bavljenje 9 sportova ali će sadržavati i dodatne rekreacijske sadržaje kao što su dječje igralište, jezero i trim stazu sa odmorištima koji će sportsko-rekreacijski park činiti jedinstvenim prostorom za boravak svih korisnika, te omogućiti razvoj održivog turističkog proizvoda koji će biti dio cjelogodišnje turističke ponude na području grada Zaboka Predviđeno je izvođenje zahvata u 6 etapa: I. sportska građevina uz atletsku stazu i nogometno igralište II. bacanje koplja i bacanje diska i kladiva III. pomoćni nogometni teren IV. parkiralište V. jezero VI. trim staza

Saznaj više >

Skip to content