Preskoči na sadržaj

Sanacija klizišta i nerazvrstanih cesta na području Općine Đurmanec

Razdoblje provedbe
01.12.2022. - 30.06.2023.
Nositelj projekta
Općina Đurmanec
Vrijednost
177.540,81 EUR
Fond iz kojeg se financira

Fond solidarnosti Europske unije

Projektom će se sanirati šteta koja je nastala uslijed razornih potresa od 28. i 29. prosinca 2020. godine gdje je osim velike infrastrukturne štete, prouzročena i ona na prirodnim područjima koju su destabilizirana djelovanjem potresa. Šteta se sanira na 2 lokacije – 1. lokacija sanacija klizišta na nerazvrstanoj cesti prema vodospremi u Đurmancu (obuhvaća kč.br. 551/2 i 553/2 k.o. Đurmanec) – 2. lokacija je sanacija klizišta na nerazvrstanoj cesti u naselju Hromec (obuhvaća kč.br. 1123/5 i 1123/6 k.o. Hlevnica).
Svrha ovog projektnog prijedloga je sanacija nerazvrstanih cesta od posljedica potresa na području Općine Đurmanec kako bi se izbjegli neposredni učinci erozije tla, a i moguća daljnja urušavanja te kako bi se zaštitili ljudi, građevine, infrastruktura i okoliš. Potres je prouzročio veliku materijalnu i prirodnu štetu koja se očituje u narušenoj stabilnosti i degradaciji tla koja dovodi do erozije tla i stvaranja klizišta čime je dovedeno u pitanje sigurno korištenje okolne infrastrukture i građevine te je potrebna obnova i sanacija narušenih prirodnih područja kako bi se izbjeglo daljnje urušavanje tla i građevina.