Preskoči na sadržaj

Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite zgrade na adresi Trg Matije Gupca 26, Donja Stubica

Razdoblje provedbe
06.06.2022. - 01.05.2023.
Nositelj projekta
Grad Donja Stubica
Vrijednost
519.185,91 EUR
Fond iz kojeg se financira

Fond solidarnosti Europske unije

Grad Donja Stubica provodi operaciju u sklopu Poziva „Provedba mjera zaštite kulturne baštine oštećene u seriji potresa s epicentrom na području Sisačko-moslavačke županije počevši od 28. prosinca 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brod¬sko-po¬savske županije, Koprivničko-križevačke županije i Bjelovarsko-bilogorske županije“, koji se financira iz Fonda solidarnosti Europske unije.

Cilj operacije je obnova zgrade javne i društvene namjene koja se nalazi na Trgu Matije Gupca 26 – bivša zgrada Caritasa koja se nalazi u kulturno-povijesnoj cjelini grada Donje Stubice i koja je pogođena serijom potresa počevši od 28. prosinca 2020. Potrebna je cjelovita revitalizacija i odgovarajuća prenamjena zapuštenog prostora uz zaštitu i očuvanje svih kulturno-povijesnih vrijednosti uz najveće moguće poštivanje tradicije i funkcije prostora i sadržaja.