Preskoči na sadržaj

Izgradnja reciklažnog dvorišta – Hum na Sutli

Razdoblje provedbe
26.09.2017. - 17.11.2018.
Nositelj projekta
Općina Hum na Sutli
Vrijednost
3.403.460,00 kn
Fond iz kojeg se financira

Kohezijski fond: 2.869.459,75 kn
Općina Hum na Sutli: 534.000,25 kn

Projektom „Izgradnja reciklažnog dvorišta – Hum na Sutli“ doprinijet će se povećanju stope odvojeno-prikupljenog komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalište, prije svega opasnog otpada, otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila, krupnog (glomaznog) otpada te posebnih kategorija otpada i time osigurava njegovu odgovarajuću uporabu ili zbrinjavanje. U sklopu projektnih aktivnosti održane su edukativne radionice i izrađeni promotivni letci koji će se slati na adrese domaćinstava u cilju informiranja stanovnika.
Razdoblje provedbe projekta određeno je Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava kao razdoblje od dana donošenja Odluke o financiranju projekta, odnosno od 26. rujna 2017. godine, pa do dana završetka obavljanja svih aktivnosti, odnosno najkasnije 12 mjeseca od stupanja na snagu Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava (17. studeni 2018.).