Preskoči na sadržaj

Rekonstrukcija i dogradnja mrtvačnice

Razdoblje provedbe
02.11.2022. - 02.11.2024.
Nositelj projekta
Grad Donja Stubica
Vrijednost
57.742,72 €
Fond iz kojeg se financira

Europski fond za ruralni razvoj, Podmjera 19.2. „Provedba operacija unutar CLLD strategije“, u okviru Mjere 19 „LEADER - CLLD“ – LAG „ZELENI BREGI“ Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

Projekt je usmjeren na rekonstrukciju mrtvačnice u Donjoj Stubici. Doprinos projekta ogleda se u unaprjeđenju i poboljšanju komunalne infrastrukture Grada. Provedbom projekta rekonstruirati će se dotrajala terasa građevine skidanjem obloge terase i ugraditi nova stolarija – prozori i vrata. Planira se izmjena vanjske stolarije kao i zamjena vanjskih podnih obloga natkrivene terase. Također se planira zatvaranje otvora od staklene opeke u ordarnicama sa sjeverozapadne (stražnje) strane. Postojeći vanjski otvori ordarnica se planiraju zadržati zbog provjetravanja prostorija. Građevina se planira dograditi sa sjeverno-zapadne strane, ukupnih dimenzija cca 6,5×4,0 m, kao spremište. Dograđena prostorija neće se priključiti na postojeće instalacije dok će se oborinske vode zbrinuti na terenu bez opasnosti po susjedne parcele ili postojeću građevinu. Realizacija projekta izravno doprinosi ostvarenju cilja Poziva, odnosno poboljšanju i proširenju lokalnih temeljnih usluga za stanovništvo.
Cilj projekta je rekonstrukcija dotrajale terase i ugradnja nove stolarije i vrata kako bi se poboljšala sigurnost korištenja postojećeg prostora mrtvačnice i podigla kvaliteta komunalnih usluga za stanovništvo Donje Stubice ali i za stanovništvo okolnih općina i gradova.