Preskoči na sadržaj

Izgradnja reciklažnog dvorišta – Stubičke Toplice

Razdoblje provedbe
22.11.2017. - 21.11.2019.
Nositelj projekta
Općina Stubičke Toplice
Vrijednost
4.821.797,75 kn
Fond iz kojeg se financira

Kohezijski fond: 3.907.221,56 kn
Općina Stubičke Toplice: 914.576,19 kn

Općina će izgradnjom reciklažnog dvorišta osigurati zasebno prikupljanje korisnih sirovina, obradu, ponovno korištenje otpada te u konačnici smanjenje količine otpada koji se odlaže na odlagališta.
S navedenim će se omogućiti učinkovitije upravljanje resursima i smanjit će se šteta za okoliš. Aktivnosti projekta podrazumijevaju izgradnju i opremanje reciklažnog dvorišta te informiranje građana o korištenju reciklažnog dvorišta i pravilnom odvajanju otpada u kućanstvima.
Reciklažno dvorište započet će s radom u prosincu 2019. godine, a namijenjeno je za preuzimanje manjih količina otpada isključivo od fizičkih osoba koje imaju prebivalište na području općine Stubičke Toplice (naselja Stubičke Toplice, Strmec Stubički, Pila i Sljeme).