Preskoči na sadržaj

Sanacija klizišta na nerazvrstanim cestama u općini Desinić- Trnovec Desinićki i Gora Podhraški

Razdoblje provedbe
09.07.2022. - 15.05.2023.
Nositelj projekta
Općina Desinić
Vrijednost
218.304,13€
Fond iz kojeg se financira

Projekt se provodi u sklopu Poziva na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava Hitno obnavljanje pogođenih prirodnih područja kako bi se izbjegli neposredni učinci erozije tla na području grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije, Koprivničko-križevačke županije i Bjelovarsko-bilogorske županije, iz FONDA SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE.

Projektom će se sanirati klizišta u zoni postojećih prometnica na lokacijama u naseljima Desinić Gora (zaseok Podhraški) i Trnovec Desinićki.

Na predmetnim lokacijama su i ranije bile vidljive manje pukotine i nestabilnosti na nizbriježnoj strani pokosa, a nakon potresa u Petrinji 28. i 29. prosinca 2020. godine uočena je pojačana destabilizacija i povećanje deformacija, širenje vlačnih pukotina, te slijeganja nizbriježnog dijela ceste i strmih nizbriježnih pokosa Daljnjim napredovanjem klizišta, moguća je deformacija širih dijelova prometnica, koje tada ne bi bile u funkciji. Sada je funkcija prometne povezanosti narušena, a nizbriježni pokosi u stanju labilne ravnoteže. Oštećenja u vidu pukotina koje su uočene i ranije na lokacijama nestabilnih pokosa uz nerazvrstane ceste u naseljima Trnovec Desinićki i Desinić Gora (zaseok Podhraški), uslijed potresa od 28. i 29. prosinca 2020. godine su se vidno pojačala. Vidljive su deformacije kolničke konstrukcije u vidu pukotina i slijeganja trupa prometnice i nizbriježnog dijela ceste te je pojačana i destabilizacija. Prema nalazima sudskog vještaka, za obje predmetne lokacije utvrđeno je da je nastala šteta od potresa 95%. Zato će se ovom operacijom osigurati stabilnost tla, odnosno spriječiti daljnja erozija tla te oštećenje okolne infrastrukture na predmetnim lokacijama.