Preskoči na sadržaj

Specijalističko usavršavanje doktora medicine u Domu zdravlja Krapinsko-zagorske županije

Razdoblje provedbe
15.02.2018. - 15.08.2023.
Nositelj projekta
Specijalističko usavršavanje doktora medicine u Domu zdravlja Krapinsko-zagorske županije
Vrijednost
10.550.568,28 kn
Fond iz kojeg se financira

Europski socijalni fond

Dom zdravlja Krapinsko-zagorske županije nositelj je projekta pod nazivom Specijalističko usavršavanje doktora medicine u Domu zdravlja Krapinsko-zagorske županije financiranog iz Europskog socijalnog fonda. Cilj je projekta poboljšanje pristupa uslugama zdravstvene zaštite i visokokvalitetnim uslugama medicine na području Krapinsko-zagorske županije.
Ostvarenje cilja projekta omogućiti će se provedbom specijalističkog usavršavanja ukupno 11 doktora medicine (5 liječnika u području obiteljske medicine, 4 iz pedijatrije, 1 iz ginekologije i 1 u području kliničke radiologije) s područja Krapinsko-zagorske županije. Specijalizacijom doktora izravno će se doprinijeti većem broju medicinskih stručnjaka i boljoj pokrivenosti zdravstvenim uslugama te u konačnici kvalitetnijoj zdravstvenoj usluzi.
Osim upućivanja doktora na specijalističko usavršavanje, projekt uključuje i potrebne aktivnosti promidžbe i vidljivosti u vidu informiranja građana kroz regionalni tjednik.
Dom zdravlja Krapinsko-zagorske županije upravljat će rezultatima projekta te će se povećanjem broja specijalista osiguranih ovim projektom pripadajuće usluge i dalje razvijati i održavati s ciljem smanjenja upućivanja u bolnice. Na taj način će se istodobno osigurati da se aktivnosti predviđene u ovom projektu nastave provoditi na institucionalnoj razini i nakon njegova završetka, što uključuje nadgledanje ostvarenih rezultata, njihovu primjenu i korisnost. Projektom će se ostvariti preduvjeti za većom učinkovitosti u pružanju usluga zdravstvene zaštite na primarnoj razini. Na ovaj način, osiguranjem navedenih specijalizacija, zasnovano na izraženim kadrovskim potrebama, smanjit će vjerojatnost nastanka kadrovskih neravnoteža u sustavu Doma zdravlja. Sve daljnje aktivnosti vezane za održivost projekta, a nakon njegovog završetka, financirat će se iz sredstava Doma zdravlja Krapinsko-zagorske županije, odnosno specijalisti će raditi u predviđenim timovima. S obzirom na ozbiljan nedostatak zdravstvene radne snage u Hrvatskoj, cilj je ovog projekta poboljšati pristup zdravstvenoj skrbi putem održivog povećanja broja specijalista, odnosno projekt izravno doprinosi većem broju medicinskih stručnjaka i boljoj pokrivenosti zdravstvenim uslugama