Preskoči na sadržaj

Uživam tradicijo

Razdoblje provedbe
01.07.2017. - 31.12.2019.
Nositelj projekta
Biotehnički izobraževalni centar Ljubljana
Partneri
Prikaži sve
Vrijednost
1.593.700,00 €; 1.354.645,00 € EU sufinanciranje
Fond iz kojeg se financira

Europski fond za regionalni razvoj, Program suradnje Interreg V-A Slovenija-Hrvatska 2014.-2020.

Glavni cilj projekta Uživam tradicijo je uspostavljanje kulinarske transverzale od Panonije do Jadrana koja će posjetitelju ponuditi jedinstveni doživljaj autohtone tradicije i kulinarstva u obliku privlačnih programa koji će se na temelju dugoročne održive suradnje lokalnih ponuđača provoditi na jedinstvenim područjima baštine: klijet na Trškoj gori (Novo Mesto, SI), Botanički vrt i Muzej grada Ljubljane (Ljubljana, SI), Trubarjeva domačija u Rašici, Lončarsko selo Filovci – muzej na otvorenom, Park prirode Žumberak-Samoborsko gorje, jezgra naselja Prezid i Vrsar te Muzeji Hrvatskog Zagorja. Osim projektnih partnera, u projektu kao pridruženi partneri sudjeluju Muzej in galerije mesta Ljubljana, Turizem Ljubljana, Zavod lončarska vas Filovci, Samoborski muzej, Ekonomska, trgovačka i ugostiteljska škola Samobor te Muzeji Hrvatskog zagorja, koji će svojim stručnim znanjima, organizacijskim, ljudskim i fizičkim kapacitetima osigurati kvalitetu kulinarske transverzale. Tako će projekt rezultirati načinima za oživljavanje materijalne baštine inovativnim i stručnim uključivanjem nematerijalne baštine, osobito baštine kulinarske kulture, običaja, obrta i slično.

Svrha projekta Uživam tradicijo je stjecanje znanja i stručnosti ciljnih skupina, posebice baštinskih zajednica pri povezivanju u lokalne lance dodane vrijednosti, oblikovanju i provedbi zajedničkih prekograničnih turističkih programa te kreiranju doživljaja s gostima.
Glavni rezultati projekta su veće znanje, kapacitet i stručnost ciljnih skupina, posebno Baštinskih zajednica pri povezivanju u lokalne lance dodane vrijednosti, oblikovanju i izvedbi zajedničkih prekograničnih turističkih programa i kreiranju doživljaja s gostima, te mladih.

Jedinstveni pristup omogućit će oblikovanje kulinarske transverzale – zajedničke tematske rute isprepletene pričama o tradiciji i kulinarstvu uključenih područja: Središnje i Jugoistočne Slovenije, Zagorja, Žumberka-Samoborskog gorja, Gorskog kotara i Istre, a novo osmišljeni tematski programi uključivat će trajnu suradnju lokalnih ponuđača u baštinskim zajednicama i tako osigurati da i posjetitelji aktivno i u potpunosti dožive baštinu na moderan način.

U konačnici, provedbom projekta Uživam tradicijo uspostavit će se aktivna zajednička prekogranična kulinarska destinacija (transverzala od Panonije do Jadrana) sa zajedničkim brendom i turističkim proizvodom UŽIVAM TRADICIJU, koja će različitim skupinama posjetitelja ponuditi jedinstveni doživljaj autohtone tradicije, običaja i kulinarstva kroz uzbudljive jednodnevne i višednevne vođene ture, koje će ih oduševiti nad posjećenim projektnim područjem baštine.

Projekt Uživam tradiciju po kulinarskoj transverzali od Panonije do Jadrana, provodi se u okviru Programa suradnje Interreg V-A Slovenija-Hrvatska 2014-2020., a provodit će se ukupno 30 mjeseci, zaključno sa 31. prosinca 2019. godine. Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.593.700,00 €, a projekt je sufinanciran sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj, u iznosu od 1.354.645,00 €.

Promotivni film https://www.youtube.com/watch?v=6qNeNc_WL8w

Povezano