Preskoči na sadržaj

Zagorje ABECEDA Prirode

Razdoblje provedbe
31.01.2017. - 31.08.2021.
Nositelj projekta
Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije
Partneri

Krapinsko-zagorska županije
Zagorska razvojna agencija

Vrijednost
4.589.418,50 kn
Fond iz kojeg se financira

Europski fond za regionalni razvoj

Cilj ovog projekta je proširenje sadržaja na odredištima prirodne baštine u svrhu povećanja atraktivnosti lokacija i kvalitete edukativnih programa te osiguravanje dostupnosti uz očuvanje prirode i održivi svekoliki razvoj. To naravno uključuje razvoj posjetiteljske infrastrukture, turističkih sadržaja, ali i edukativnih programa i materijala te plana upravljanja posjetiteljima kako bi se osiguralo održivo korištenje, ali i povećao broj posjetitelja, povećale gospodarske aktivnosti u okolini i aktivirala lokalna zajednica. Aktivnosti projekta koje će dovesti do ispunjenja navedenog cilja podijeljene su u nekoliko elemenata: Priprema projektno-tehničke dokumentacije, Posjetiteljska infrastruktura i sadržaji, Edukacija i interpretacija, Promocija i vidljivost, Upravljanje projektom i administracija. Područja obuhvaćena projektom nalaze se u kategoriji zaštićenih područja – značajni krajobraz Zelenjak – Risvička i Cesarska gora (izgradnja staze u krošnjama i zelene učionice), na području ekološke mreže Natura 2000 Strahinjščica (uređenje zelene učionice) te u neposrednoj blizini Strahinjščice kao područja ekološke mreže Natura 2000, odnosno u njezinom samom podnožju (uređenje Centra za prirodu „Zagorje“ i zelene učionice).