Preskoči na sadržaj

Savjetovanje za Prijedlog nacrta Plana razvoja KZŽ 2021.-2027. i popratne Strateške studije utjecaja na okoliš

08.11.2021.

Krapinsko-zagorska županija 8. studenog 2021. godine objavila je javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku usvajanja dvaju strateških dokumenata:

  • Prijedlog nacrta Plana razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027.
  • Strateška studija utjecaja na okoliš Plana razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027. 

 

Nositelj izrade Plana razvoja KZŽ je Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalnu infrastrukturu, a tijelo zaduženo za koordinaciju cjelokupnog postupka izrade je regionalni koordinator Zagorska razvojna agencija. 

Zainteresirana javnost poziva se da svojim prijedlozima i sugestijama pridonesu kvaliteti Plana razvoja Krapinsko-zagorske županije i popratnoj Strateškoj studiji utjecaja na okoliš. Svi u roku pristigli prijedlozi razmotrit će se i, oni prihvaćeni, ugraditi u konačni prijedlog Strateške studije utjecaja na okoliš za Plan razvoja Krapinsko-zagorske županije te u konačni prijedlog Plana razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027. koji će se uputiti Županijskoj skupštini na usvajanje. 

 

Komentari se zaprimaju putem obrazaca koje možete preuzeti s web stranice Krapinsko-zagorske županije.

Svoje prijedloge možete u pisanom obliku poslati na adresu: Zagorska razvojna agencija, Frana Galovića 1B, 49000 Krapina, te na e-mail adresu: ivan@zara.hr zaključno s danom 08. prosinca 2021. godine.