Preskoči na sadržaj

Održana edukacija o državnim potporama

11.11.2022.

Zagorska razvojna agencija je u suradnji s Krapinsko-zagorskom županijom organizirala 10. studenog 2022. godine edukaciju na temu "Državnih potpora u EU – pojam, pravila i kontrola dodjele potpora".

O pojmu državnih potpora i subjektima primjene pravila o državnim potporama govorila je mr.sc. Olgica Spevec, dipl. oec., direktorica tvrtke Amplus Consult d.o.o. i vodeća stručnjakinja kada je riječ o državnim potporama. Predavanje su imali prilike čuti djelatnici javnopravnih tijela, županije, općina i gradova te javnih ustanova, a saznali su o kriterijima koji određuju definiciju državne potpora, javnom financiranju negospodarske djelatnosti, kontroli državnih potpora te o de minimis potporama i GBER-u.

Župan Željko Kolar istaknuo je kako je tema državnih potpora vrlo aktualna i važna prilikom pripreme projekata kada se radi o sufinanciranju iz javnih izvora pa tako i iz fondova Europske unije.