Preskoči na sadržaj

Tablica prvog dijela rezultata administrativne provjere zahtjeva za sufinanciranje provedbe EU projekata u 2023. godini

30.06.2023.

Obavijest o prvom dijelu rezultata administrativne provjere zahtjeva pristiglih na Javni poziv za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini u 2023. godine gdje je unutar zadanog roka zaprimljeno ukupno 323 zahtjeva koji su bili predmet administrativne provjere, a sukladno odredbama Progrma sufinanciranja provedbe EU projekta na regionalnoj i lokalnoj razini te uvjetima utvrđenim u Javnom pozivu. 

Rezultati administrativne provjere prikazane su OVDJE.