Preskoči na sadržaj

Ažurirana Uputa o pripremi i provedbi postupaka nabave za korisnike bespovratnih sredstava s popisom najčešćih pogrešaka

03.08.2023.

Na web stranici Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU) dostupna je ažurirana verzija dokumenta „Uputa o pripremi i provedbi postupaka nabave za korisnike bespovratnih sredstava s popisom najčešćih pogrešaka“.

Svrha je ove upute upoznati korisnike ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava koji se financiraju iz fondova EU, a za koje je nadležna SAFU s najčešćim pogreškama pri izradi dokumentacije o nabavi, postupanju u pregledu i ocjeni ponuda i pri izvršenju ugovora te posljedicama sukladno dosadašnjoj praksi unutar sustava upravljanja i kontrole ESI fondova, kao i nalazima revizora, ali i skrenuti pažnju na potencijalno restriktivne odredbe i postupanje za koje još ne postoji utvrđena praksa.

Informacije pratite na službenoj web stranici SAFU.