Preskoči na sadržaj

Najave o natječajima iz Programa ruralnog razvoja_booklet

24.08.2023.

Konkurentnost ruralnih područja u Hrvatskoj ovisi, među ostalim, o poboljšanju stanja tehničke infrastrukture, poboljšanju dostupnosti osnovnih usluga i razvoju poduzetništva. Zbog toga će se u ruralnim područjima otvoriti više od 14 000 novih radnih mjesta, uz 84 ulaganja u infrastrukturu (voda, lokalne prometnice i dječji vrtići). Potpora će dodijeliti i za 76 ulaganja koja nisu povezana s poljoprivrednim gospodarstvima. U okviru europskog programa LEADER u ruralna područja uložit će se oko 103 milijuna EUR, što će pridonijeti društvenim inovacijama. Oko 87 % ruralnog stanovništva imat će koristi od 54 strategije lokalnog razvoja koje provode lokalne akcijske skupine u okviru pristupa LEADER pod vodstvom zajednice.

U okviru plana potpora će se dodijeliti šumarskom sektoru. Financirat će se razvoj šumske infrastrukture namijenjene javnosti kako bi se napravile poučne staze, mali objekti za rekreaciju, informativne ploče, skloništa i vidikovci. Istodobno će mikro, mala i srednja poduzeća koja pružaju šumarske usluge dobivati potpore za sječu drva, predindustrijsku preradu drva i promicanje šumskih proizvoda.

U bookletu koji je izradila Zagorska razvojna agencija možete pročitati najave o natječajima iz Programa ruralnog razvoja za javni sektor, a koji su primjenjivi na naše područje:

  • 73.08. - Izgradnja šumske infrastrukture
  • 73.09. - Promocija šumskih proizvoda i usluga
  • 73.13. - Potpora javnoj infrastrukturi u ruralnim područjima
  • 74.01. - Potpora za sustave javnog navodnjavanja.

Booklet možete pregledati na linku ispod.

Dokumenti